Yüzeysel USG

 

YÜZEYEL ORGAN USG-YÜZEYEL USG

Vücudumuzun yüzeyel organları, cilt-cilt altı yağlı doku, kas ve tendonlar olarak tanımlanmaktadır. Cilt-cilt altı yağlı doku vücudumuzun en büyük ve en yaygın bulunan organıdır. Kas ve tendonlar vücudumuzda çok yaygın olarak bulunmaktadır. Cilt-cilt altı yağlı doku vücudumuzu dış etkenlere karşı koruduğu gibi, vücudumuzun ısı ve sıvı dengesini sağlamakta da görev almaktadır. Kas ve tendonlar vücudumuzun postürünün ve hareketlerinin sağlanmasında görev alırlar. 


YÜZEYEL USG NEDİR:

Yüzeyel USG; cilt-cilt altı yağlı dokuyu ilgilendiren hastalıklarda cilt-cilt altı yağlı dokunun kitlelerinde, kas ve tendonları ilgilendiren hastalıklarda ve yüzeyel organlardaki sıvı birikimlerinin tespit edilmesinde kullanılan altın standart radyolojik inceleme yöntemidir. 


YÜZEYEL USG NASIL YAPILIR:

Yüzeyel USG incelemesi; hastanın incelenecek bölgesinin giysilerden arındırılmasını takiben muayene masasına uygun pozisyonda yatırılması ile başlanır.

Yüzeye USG incelemesi daha çok gövde bölgesinde, karın bölgesinde, uyluk ve kalça bölgesinde, kol ve bacaklarda bulunan hastalıkların ve lezyonların incelemesini içerdiğinden inceleme tüm bu bölgeleri kapsayabilir. Bu yüzden hastanın incelenecek bölgesi giysilerinden arındırılarak uygun pozisyonda (sırtüstü , yüzüstü  ya da yan yatar pozisyonda) gerçekleştirilir. 

İncelenecek bölgeye ses dalgalarının geçirgenliğini sağlayan ve probun hareketliliğini kolaylaştıran jel sürülür. Yüksek frekanslı lineer problar kullanılır. 


YÜZEYEL USG İÇİN HAZIRLIK GEREKLİMİDİR: 

Yüzeyel USG incelemesi için herhangi bir hazırlık gerekmez.

Hastanın incelenecek bölgesini örten giysilerinden arındırılması yeterlidir.

Açlık ya da tokluk istenmemektedir.


YÜZEYEL USG HANGİ CİHAZLARLA VE HANGİ ORTAMLARDA YAPILIR:

Yüzeyel ultrason yüksek frekanslı lineer problar bulunduran ultrasonografi cihazları ile gerçekleştirilmelidir. Hastanın kilosuna bağlı değişkenlik gösteren yumuşak doku  kalınlığı sebebi ile seçilecek olan prob frekansları 7 MHz ile 12 MHz arasında değişiklik gösterebilmektedir. 

İncelemenin yapılacağı oda hastanın ve cihazın mobilizasyonuna uygun büyüklükte olmalıdır. 

Oda ısısının ayarlanabilmesi ve havalandırılması hasta ve hekim konforunu sağlamak için gereklidir. 

Odada uygun karartmayı sağlayacak donanım olmadır. 

Mümkünse odada el ve probların temizliğini sağlayacak temizlik malzemeleri bulundurulmalıdır.

Hasta sedyesi; başlığı yükseltilebilir ve alçaltılabilir şekilde ayarlanabilmeli, hastanın konforunu sağlayacak şekilde pozisyonlanabilmelidir. İşlem sonrası hastanın cildine sürülen jellerin temizlenebilmesi için kağıt havlu, ıslak mendil ve benzeri gibi malzemeler inceleme odasında hazır bulundurulmalıdır. 


YÜZEYEL USG TEKNİĞİ:

İnceleme sırasında cilt-cilt altı yağlı doku kalınlığı ölçülmeli ve değerlendirilmelidir.

Cilt altında yerleşimli kitle lezyonlar ya da sıvı koleksiyonları 3 boyutlu olarak tanımlanmalı ve ölçülmelidir. 

Kitlelerin vaskülarizasyonu ya da kanlanmasının varlığı ya da yokluğu tespit edilmelidir.

Lezyonun derin kaslarla veya tendonlar ile ilişkili olup olmadığı tespit edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.


YÜZEYEL ULTRASON NERELERDE YAPILIR:

Yüzeyel ultrason bütün radyoloji merkezlerinde, hastanelerde, radyoloji muayenelerinde yapılabildiği gibi yeni gelişen taşınabilir ultrason cihazları, wireless ultrason  probları ve android-ios uyumlu yazılımlar ile birlikte evde hasta başında ya da iş yerlerinde de uygulanabilir. 


YÜZEYEL USG İNCELEMESİNİN FİYATI NE KADARDIR:

Yüzeyel ultrasonu; TTB (Türk Tabipleri Birliği)  asgari ücret tarifesine göre 30 birim ile ücretlendirilmektedir. 2021 yılı için 346,8 TL+KDV asgari ücret tarifesi çoğu hastane ve merkezde baz alınmaktadır. Bu fiyat kurumlarda değişiklik gösterebilmektedir. Bazı kurumlarda  asgari ücretin 2-3 katı kadar ücretlendirme yapılabilmektedir.