Jinekolojik Pelvik ve Transvaginal USG

Jinekolojik pelvis ya da kadın pelvisi; mesane, uterus, overler, tubalar, iliak arter ve venler, rektum, ince ve kalın barsakların bir kısmının bulunduğu, göbek çizgisi ile genital tüy çizgisi arasında kalan batın bölümüdür. 


JİNEKOLOJİK PELVİK USG VE TRANSVAJİNAL USG NEDİR: 

Kadın pelvis organlarının, mesanenin, uterusun, overlerin, tubaların detaylı bir şekilde değerlendirildiği ve ilk tercih edilmesi gereken radyolojik inceleme yöntemidir. Jinekolojik ve Obstetrik hastalıkların teşhisinde oldukça elverişli ve  ilk tercih edilmesi gereken radyolojik yöntemdir. 


JİNEKOLOJİK PELVİK USG VE TRANSVAJİNAL USG NASIL YAPILIR:

Hastanın alt batın ve anogenital bölgesi açık olacak şekilde elbiseleri ve iç çamaşırları çıkarılarak hasta önlüğü giydirilir ve muayene masasına sırtüstü yatırılır. Karın ön duvarına bir miktar jel sürülerek öncelikle transabdominal değerlendirme yapılır. Transabdominal değerlendirme için mesanenin dolu olması gereklidir. Değerlendirmeye sırtüstü yatar pozisyonda başlanır, ancak mesane içerisinde şüpheli oluşumların varlığında sağa ve sola döndürülerek ya da yüzüstü yapılarak dinamik inceleme de gereklidir. Transabdominal incelemeyi bitirdikten sonra hastanın mesanesi boşaltılarak transvajinal incelemeye geçilir. 

Transvajinal inceleme; transvajinal problar aracılığı ile gerçekleştirilir. Transvajinal  prob steril kılıf ile kaplandıktan sonra  vajene  yerleştirilerek  inceleme yapılır. 


JİNEKOLOJİK PELVİK USG VE TRANSVAJİNAL USG HANGİ CİHAZLARLA VE HANGİ ORTAMLARDA YAPILIR:

İncelemenin yapılacağı oda, hastanın ve cihazın mobilizasyonuna uygun bir büyüklükte olmalıdır.

Oda ısısının ayarlanabilmesi ve havalandırılması hasta ve hekim konforunu sağlamak için gereklidir. 

Odada uygun karartmayı sağlayacak donanım olmalıdır. 

Mümkünse odada el ve kullanılacak probların temizliğini sağlayacak temizlik malzemeleri ve sistemi bulunmalıdır. Kapıda, uygulama sırasında odaya girişi engelleyici kilit mekanizması olmalıdır.   Ortam sessiz olmalı ve dikkati dağıtacak etkenler bulunmamalıdır. 

* Yatak hastanın yatışını zorlaştırmayacak yükseklikte olmalıdır. Gerektiğinde hastaların yatağa çıkışını sağlayacak basamak sistemi bulunmalıdır. 

Yatak baş kısmı hastalar için gerektiğinde yükseltilebilir olmalıdır.

Hijyeni sağlamak amacıyla hasta değişiminde yenilenebilir örtü ve/veya yüzeyi örtebilen kağıt havlu sistemi bulunmalıdır. 

Ultrasonografi sırasında, sonrasında odada bulunması gerekenler;

- Probdan cilde ses dalgalarının penetrasyonunu kolaylaştıran kayganlaştırıcı jel. 

- Hekimin oturacağı, yüksekliği ve pozisyonu ayarlanabilir tekerlekli sandalye. 

- Gerektiğinde kullanılmak üzere hasta sandalyesi. 

- Kağıt havlu. 

- Gerektiğinde kullanılmak üzere prob kılıfı


CİHAZA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER

Kadın pelvis USG incelemeleri sektör, konveks yüzeyli abdominal, transvajinal pelvik ultrasonografi ise endovaginal-enadokaviter problar ile donanmış gerçek zamanlı görüntüleme yapan yüksek kalitede ultarosonografi cihazları ile en iyi rezolüsyon ve penetrasyonu sağlayan teknik ayarlar ile gerçekleştirilmelidir. 

Modern cihazlarda ön karın duvarından gerçekleştirilen pelvik tetkiklerde 3.5 MHz ve üstünde, transrektal tetkiklerde ise 5 MHz ve üstü frekanslardaki problar kullanılmalıdır.  

Transvajinal problar tetkike başlamadan önce tek sefer kullanılıp atılan kılıf ile kaplanmalıdır. Bunun için prob üstüne ve aralarına jel sürülmüş kondom kullanılabilir. İşlem sonrası kılıf atılmalıdır. 

Cihazı voltaj dalgalanmalarından korumak ve sürekli kullanabilmeyi sağlamak amacıyla kesintisiz güç kaynağı bulunması yararlıdır. 

Görüntü kayıt cihazı ya da sistemi bulunmalıdır.


JİNEKOLOJİK PELVİK USG VE TRANSVAJİNAL USG İÇİN HAZIRLIK GEREKLİMİDİR:

Transabdominal pelvik USG inceleme için orta derecede mesane doluluğu gereklidir. 

Transvajinal USG’ye geçerken mesane boşaltılıp incelemeye devam edilmelidir. 


JİNEKOLOJİK PELVİK USG VE TRANSVAJİNAL USG TEKNİĞİ:

İncelenen her organ ve yapı birbirine dik en az iki düzlemde tanımlanmalıdır. USG’nin sonsuz düzlemde kesit alabilme özelliği kullanılmalı, organların en iyi görüntülenebileceği düzlemler dinamik olarak yapılmalıdır. 

Uterus, overler, tubalar, mesane, servikal kanal detaylı bir şekilde incelenilir. 


JİNEKOLOJİK PELVİK USG VE TRANSVAJİNAL USG NERELERDE YAPILIR:

Jinekolojik pelvis ve transvajinal ultrasonu; radyoloji merkezlerinde, hastanelerin radyoloji bölümlerinde , radyoloji muayenehanelerinde yapılabildiği gibi yeni gelişen taşınabilir ultrason cihazları, wireless ultrason  probları ve android-ios uyumlu yazılımlar ile birlikte evlerde , hasta odalarında   ya da iş yerlerinde de uygulanabilir. 


JİNEKOLOJİK PELVİK USG VE TRANSVAJİNAL USG İNCELEMESİNİN FİYATI NE KADARDIR:

Jinekolojik pelvis ve transvajinal ultrasonu TTB (Türk Tabipleri Birliği)  asgari ücret tarifesine göre 50 birim ile ücretlendirilmektedir.Bu fiyat  kurumlarda değişiklik gösterebilmektedir.Bazı kurumlarda  asgari ücretin 2-3 katı kadar ücretlendirme yapılabilmektedir.