Paratiroid USG

Paratiroid bezleri boyun ön-alt bölgesinde  tiroid loblarının arkasında yerleşimlidir. Her iki lobun arkasında üstte iki adet, altta iki adet olmak üzere toplam dört adet bulunmaktadır. Normal boyutları 2-3 mm kadardır. Kelebek şeklindeki tiroid bezinin arkasında bulunurlar, ancak zaman zaman normal lokalizasyonları dışında ektopik alanlarda da bulunabilirler. Paratiroid bezleri parathormon salgılar, kalsiyum metabolizmasını düzenlerler, vücudumuz için çok önemli endokrin bezlerden birisidir

PARATİROİD USG-PARATİROİD ULTRASON NEDİR:

Paratiroid hastalıklarının teşhisinde kullanılan radyolojik tetkiklerden birisidir. Paratiroid hastalıklarının teşhisinde  oldukça duyarlıdır. Paratiroid bezi büyümelerinin ya da adenomlarının tespitinde ilk tercih edilen inceleme yöntemidir.


PARATİROİD ULTRASONU-PARATİROİD USG NASIL YAPILIR: 

Paratiroid ultrasonu; hasta sırt üstü yatar pozisyonda iken, boyun arkaya doğru gerilerek yapılır. Bunun için hastanın omuzlarının ve boynunun altına bir yastık konularak boyun arkaya doğru  hiperekstansiyona getirilir. 

İnceleme esnasında hastanın yakalı ve boğazlı giysileri çıkarılır, var ise takıları ve kolyeleri alınır. 

İnceleme sırasında hastanın boynuna ses dalgalarının penetrasyonunu kolaylaştıran kayganlaştırıcı jel sürülür ve yüksek frekanslı lineer problar ile incelemeye başlanır.


PARATİROİD ULTRASONU İÇİN HANGİ HAZIRLIKLAR YAPILMALIDIR:

Paratiroid ultrasonu için hastanın aç olmasına gerek yoktur. Herhangi bir zamanda, açlık ya da tokluk döneminde uygulanabilir. Hastanın boyun bölgesini örten yakalı ve  boğazlı giysileri çıkarılır, var ise takıları ve kolyeleri çıkarılmalıdır. İnceleme bölgesi giysilerden ve takılardan arındırılmalıdır. Bunun dışında herhangi bir hazırlık süreci yoktur.


PARATİROİD ULTRASONU NEREDE, HANGİ CİHAZLARLA VE HANGİ ORTAMLARDA YAPILIR:

Paratiroid ultrasonu yüksek frekanslı lineer problar bulunduran ultrasonografi cihazları ile gerçekleştirilmelidir. Hastanın kilosuna bağlı değişkenlik gösteren boyun kalınlığı sebebi ile seçilecek olan prob frekansları 7 MHz ile 12 MHz arasında değişiklik gösterebilmektedir. 

İncelemenin yapılacağı oda hastanın ve cihazın mobilizasyonuna uygun büyüklükte olmalıdır. 

Oda ısısının ayarlanabilmesi ve havalandırılması hasta ve hekim konforunu sağlamak için gereklidir. 

Odada uygun karartmayı sağlayacak donanım olmadır. 

Mümkünse odada el ve probların temizliğini sağlayacak temizlik malzemeleri bulundurulmalıdır.

Hasta sedyesi; başlığı yükseltilebilir ve alçaltılabilir şekilde ayarlanabilmeli, hastanın konforunu sağlayacak şekilde pozisyonlanabilmelidir. İşlem sonrası hastanın cildine sürülen jellerin temizlenebilmesi için kağıt havlu, ıslak mendil ve benzeri gibi malzemeler inceleme odasında hazır bulundurulmalıdır. 


PARATİROİD BEZİ USG İNCELEME TEKNİĞİ:

Paratiroid bezlerinin lokalizasyonları ve bulunduğu yerler yukarıdan aşağıya doğru taranmalıdır. Paratiroid bezleri normalde tiroid bezlerinin arkasında yerleşimlidir.  Bu bölgeler detaylı bir şekilde yukarıdan aşağıya ve sağdan-sola taranarak değerlendirilmelidir. Paratiroid bezlerinin ektopik olabileceği göz önünde bulundurularak trakea arkasındaki alanlar baş sağ ve sola çevrilerek değerlendirilmeli, özefagus etrafı yine baş sağ ve sola çevrilerek değerlendirilmeli, karotis kılıfı çevresi detaylı bir şekilde değerlendirilmeli, sternum arkasında ve toraks girişi düzeyinde ektopik paratiroid olabileceği düşünülerek, prob ayağa doğru açı verilerek retrosternal alan değerlendirilmeli, zaman zaman supraklaviküler fossalar ve ayrıca posterior servikal üçgen ve prevertebral alanlarda dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. 

Paratiroid kitlelerinin belirgin şekilde homojen hipoekoik yapıları ve bulundukları yerleşimin şeklini alan özellikleri nedeni ile tiroid bezi çevresi damarlar ile (özellikler venler) karıştırılmaması için renkli Doppler USG’den yararlanılmalıdır.

Paratiroid bezine ait olabilecek nodüler lezyon saptandığında sayısı, boyutları ve iç yapı karakteristikleri gözden geçirilmelidir. 

Paratiroid patolojilerinin bölgesel reaktif lenf nodu büyümelerinden ayırt edilebilmesi için özen gösterilmeli, bunun için lenf bezi USG özellikleri ve mümkünse Doppler USG’den yararlanılmalıdır. 


PARATİROİD ULTRASONU-USG İNCELEMESİ NERELERDE YAPILIR:

Paratiroid ultrasonu; radyoloji merkezlerinde, hastanelerin radyoloji bölümlerinde , radyoloji muayenehanelerinde yapılabildiği gibi yeni gelişen taşınabilir ultrason cihazları, wireless ultrason  probları ve android-ios uyumlu yazılımlar ile birlikte evlerde , hasta odalarında   ya da iş yerlerinde de uygulanabilir. 


PARATİROİD ULTRASON İNCELEMESİNİN FİYATI NE KADARDIR:

Paratiroid ultrasonu ; TTB (Türk Tabipleri Birliği)  asgari ücret tarifesine göre 40 birim ile ücretlendirilmektedir.Bazı kurumlarda  asgari ücretin 2-3 katı kadar ücretlendirme yapılabilmektedir.