Scrotal USG

 

Primer erkek üreme organı ve gonadı olan testisler skrotum içerisinde yer alırlar. Yetişkin erkeklerde her biri 10-14 gr ağırlığında iki testis bulunur. Testisler sperm üretiminin yapıldığı organlardır. Skrotum içerisinde testislerin devamı şeklinde olan epididimler, spermatik kord, duktus deferent, pampiniform pleksuslar ve vasküler yapılar bulunur. 

SKROTAL USG/ RENKLİ DOPPLER USG NEDİR:

Skrotal renkli Dopler USG ve skrotal USG; testislerin, epididimlerin, spermatik kordun, pampiniform pleksusların ve skrotal vasküler yapıların detaylı şekilde incelenmesini sağlayan radyolojik inceleme yöntemidir. 

Testislerin ve epididimin kitleleri, skrotum içerisindeki sıvı birikimleri , skrotal kitleler, testislerin enfeksiyonları, torsiyonları, epididimlerin enfeksiyonları ile pampiniform pleksus venleri ve testis damarları bu inceleme ile detaylı şekilde değerlendirilir ve tanı konur. Radyolojik algoritmada ilk tercih edilmesi gereken altın standart incelemedir. 


SKROTAL USG/RENKLİ DOPPLER USG NASIL YAPILIR:

İnceleme sırtüstü yatar pozisyonda, oturur pozisyonda ya da ayakta iken yapılır. Elbiseleri ve iç çamaşırı sıyrılarak genital bölgesi açılan hastanın bacakları açılarak penis karın duvarına yaslanır ve eli ile karın ön duvarında sabit tutması sağlanır. Skrotuma ve inceleme bölgesine yeterli miktarda jel sürülerek yüksek frekanslı lineer problar kullanılarak incelemeye başlanır. Eğer varikosel araştırılacak ise ayakta iken ıkınma ve valsalva testleri yaptırılarak incelemeye devam edilir. Varikosel değerlendirmesi yapılmayacak olgularda sırtüstü yatar pozisyonda iken inceleme tamamlanır. 


SKROTAL USG/RENKLİ DOPPLER USG HANGİ CİHAZLARLA VE HANGİ ORTAMLARDA YAPILIR:

İncelemenin yapılacağı oda, hastanın ve cihazın mobilizasyonuna uygun bir büyüklükte olmalıdır.

Oda ısısının ayarlanabilmesi ve havalandırılması hasta ve hekim konforunu sağlamak için gereklidir. 

Odada uygun karartmayı sağlayacak donanım olmalıdır. 

Mümkünse odada el ve kullanılacak probların temizliğini sağlayacak temizlik malzemeleri ve sistemi bulunmalıdır. Kapıda, uygulama sırasında odaya girişi engelleyici kilit mekanizması olmalıdır.   Ortam sessiz olmalı ve dikkati dağıtacak etkenler bulunmamalıdır. 

Yatak hastanın yatışını zorlaştırmayacak yükseklikte olmalıdır. Gerektiğinde hastaların yatağa çıkışını sağlayacak basamak sistemi bulunmalıdır. 

Yatak baş kısmı hastalar için gerektiğinde yükseltilebilir olmalıdır.

Hijyeni sağlamak amacıyla hasta değişiminde yenilenebilir örtü ve/veya yüzeyi örtebilen kağıt havlu sistemi bulunmalıdır. 

Ultrasonografi sırasında, sonrasında odada bulunması gerekenler;

- Probdan cilde ses dalgalarının penetrasyonunu kolaylaştıran kayganlaştırıcı jel. 

- Hekimin oturacağı, yüksekliği ve pozisyonu ayarlanabilir tekerlekli sandalye. 

- Gerektiğinde kullanılmak üzere hasta sandalyesi. 

- Kağıt havlu. 

- Gerektiğinde kullanılmak üzere prob kılıfı


CİHAZA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER

Vasküler incelemeyi mümkün kılacak B-Mode, renkli ve spektral Doppler, Power Doppler özellikleri olan yüksek kalitede cihaz kullanılmalıdır. 

Yüksek frekanslı ve yüksek rezolüsyonlu lineer problar bulundurulmalıdır (tercihen erişkinlerde 5 MHz ve üzeri, pediatrik olgularda 7 MHz ve üzeri).  

Cihazı voltaj dalgalanmalarından korumak ve sürekli kullanabilmeyi sağlamak amacıyla kesintisiz güç kaynağı bulunması yararlıdır. 

* Görüntü kayıt cihazı ya da sistemi bulunmalıdır.


SKROTAL USG/ RENKLİ DOPPLER USG İÇİN HAZIRLIK GEREKLİMİDİR: 

Skrotal renkli Doppler USG incelemesi için herhangi bir hazırlık gerekmemektedir. 


SKROTALUSG/ RENKLİ DOPPLER USG TEKNİĞİ:

Her iki testis, her iki epididim, pampinifom pleksuslar ve skrotumun vasküler yapıları ile diğer skrotal oluşumların tümü kısa ve uzun eksende en az iki planda incelenmelidir. 

Testislerin boyutları, şekilleri ve hacimleri ölçülüp kayıt edilmelidir. 

Skrotum içerisinde sıvı olup-olmadığı tespit edilmelidir. Skrotum cilt kalınlığı ölçülmelidir. 

Epididimlerin başı, gövdesi, kuyruğu ve morfolojisi değerlendirilmelidir. 

Testislerin vaskülarizasyonu dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Vaskülarizasyonun azalıp-azalmadığı ya da artmış olup-olmadığı belirtilmelidir. 

Pampiniform pleksusların çapları ölçülmeli, valsalva testleri ile pampiniform pleksuslarda reflü olup-olmadığı değerlendirilmeli ve kayıt edilmelidir. 

Ayrıca incelemenin sonunda her iki inguinal bölge de değerlendirilmeye tabii tutulmalıdır. 


SKROTAL USG/ RENKLİ DOPPLER USG NERELERDE YAPILIR:

Skrotal renkli Doppler ultrasonu ; radyoloji merkezlerinde, hastanelerin radyoloji bölümlerinde , radyoloji muayenehanelerinde yapılabildiği gibi yeni gelişen taşınabilir ultrason cihazları, wireless ultrason  probları ve android-ios uyumlu yazılımlar ile birlikte evlerde , hasta odalarında   ya da iş yerlerinde de uygulanabilir. 


SKROTAL USG/RENKLİ DOPPLER USG İNCELEMESİNİN FİYATI NE KADARDIR:

Skrotal renkli Doppler ultrasonu ; TTB (Türk Tabipleri Birliği)  asgari ücret tarifesine göre 50 birim ile ücretlendirilmektedir.Bu fiyat  kurumlarda değişiklik gösterebilmektedir.Bazı kurumlarda  asgari ücretin 2-3 katı kadar ücretlendirme yapılabilmektedir.