Tiroid USG

Tiroid bezi; boyun ön-alt tarafında yer alır, orta hattın sağında ve solunda  iki lobu bulunur. Orta çizgide her iki lobu birbirine bağlayan isthmusu vardır. Bu şekli ile boyun ön-alt  kısmında kelebek tarzında bir konfigürasyon oluşturur. Yaklaşık ağırlığı 15-25 gr’dır. Kalınlığı yaklaşık olarak 18 mm, uzunluğu ise yaklaşık olarak 60 mm’dir. 18 mm’den daha kalın veya 60 mm’den daha uzun olması büyümüş olduğunu düşündürür.  Tiroid bezi T3, T4 hormonları yanı sıra kalsitonin hormonunu da salgılar ve vücudumuzun metabolizmasının düzenlenmesinde önemli bir rol alır.

TİROİD USG NEDİR:

Tiroid USG-Tiroid Ultrasonu; tiroid bezi hastalıklarının tanısında kullanılan çok değerli bir inceleme yöntemidir. Tiroid bezi hastalıklarının tümü Tiroid Ultrasonu ile kolaylıkla değerlendirilebilir. Tiroid hastalıklarının teşhisinde radyolojik olarak altın standart olarak kullanılmaktadır.


TİROİD USG-TİROİD ULTRASONU NASIL YAPILIR:

Tiroid ultrasonu; hasta sırt üstü yatar pozisyonda iken, boyun arkaya doğru gerilerek yapılır. Bunun için hastanın omuzlarının ve boynunun altına bir yastık konularak boyun arkaya doğru hiperekstansiyona getirilir. 

İnceleme esnasında hastanın yakalı ve boğazlı giysileri çıkarılır, var ise takıları ve kolyeleri alınır. 

İnceleme sırasında hastanın boynuna ses dalgalarının penetrasyonunu kolaylaştıran kayganlaştırıcı jel sürülür ve yüksek frekanslı lineer problar ile incelemeye başlanır.


TİROİD ULTRASONU İÇİN HANGİ HAZIRLIKLAR YAPILMALIDIR:

Tiroid ultrasonu için hastanın aç olmasına gerek yoktur. Herhangi bir zamanda, açlık ya da tokluk döneminde uygulanabilir. Hastanın boyun bölgesini örten yakalı ve  boğazlı giysileri çıkarılır, var ise takıları ve kolyeleri çıkarılmalıdır. İnceleme bölgesi giysilerden ve takılardan arındırılmalıdır. Bunun dışında herhangi bir hazırlık süreci yoktur.


TİROİD ULTRASONU NEREDE, HANGİ CİHAZLARLA VE HANGİ ORTAMLARDA YAPILIR:

Tiroid ultrasonu yüksek frekanslı lineer problar bulunduran ultrasonografi cihazları ile gerçekleştirilmelidir. Hastanın kilosuna bağlı değişkenlik gösteren boyun kalınlığı sebebi ile seçilecek olan prob frekansları 7 MHz ile 12 MHz arasında değişiklik gösterebilmektedir. 

İncelemenin yapılacağı oda hastanın ve cihazın mobilizasyonuna uygun büyüklükte olmalıdır. 

Oda ısısının ayarlanabilmesi ve havalandırılması hasta ve hekim konforunu sağlamak için gereklidir. 

Odada uygun karartmayı sağlayacak donanım olmadır. 

Mümkünse odada el ve probların temizliğini sağlayacak temizlik malzemeleri bulundurulmalıdır.

Hasta sedyesi; başlığı yükseltilebilir ve alçaltılabilir şekilde ayarlanabilmeli, hastanın konforunu sağlayacak şekilde pozisyonlanabilmelidir. İşlem sonrası hastanın cildine sürülen jellerin temizlenebilmesi için kağıt havlu, ıslak mendil ve benzeri gibi malzemeler inceleme odasında hazır bulundurulmalıdır. 


TİROİD BEZİ USG İNCELEME TEKNİĞİ:

İnceleme boyun hiperekstansiyonda iken yapılır. Başın incelenen lobun karşı yönüne döndürülmesi ile daha net ve detaylı görüntüler elde edilerek iyi bir görüntüleme sağlanabilir. Tiroid bezinin sağ ve sol lobları üç ayrı düzlemde ölçülür ve bunlar kayıt altına alınır. Çene altından toraks girişine kadar bütün bölge taranarak inceleme yapılır. Tiroid bezinin büyüklüğü, parankimal yapısı değerlendirilir, var ise nodüller kayıt altına alınır ve nodüllerin özellikleri tanımlanır. Bütün nodüllerin üç düzlemdeki boyutları ölçülerek kayıt edilir. Nodüllerin iç yapısı, mikrokalsifikasyon varlığı ya da yokluğu, nodüllerin ekojenitesi, nodüllerin konturları, çevresel özellikleri ve ayrıca kanlanma özellikleri tespit edilerek kayıt altına alınır. Boyun bölgesinde eşlik eden patolojik lenf nodu olup olmadığı belirtilir. 


TİROİD ULTRASONU NERELERDE YAPILIR:

Tiroid ultrasonu ; radyoloji merkezlerinde, hastanelerin radyoloji bölümlerinde , radyoloji muayenehanelerinde yapılabildiği gibi yeni gelişen taşınabilir ultrason cihazları, wireless ultrason  probları ve android-ios uyumlu yazılımlar ile birlikte evlerde , hasta odalarında   ya da iş yerlerinde de uygulanabilir. 


TİROİD ULTRASON İNCELEMESİNİN FİYATI NE KADARDIR:

Tiroid ultrasonu ; TTB (Türk Tabipleri Birliği)  asgari ücret tarifesine göre 40 birim ile ücretlendirilmektedir.Bu fiyat  kurumlarda değişiklik gösterebilmektedir.Bazı kurumlarda  asgari ücretin 2-3 katı kadar ücretlendirme yapılabilmektedir.