Paratiroid biyopsileri ve wash-out

PARATİROİD  ADENOMLAR MULTİPARAMETRİK RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE TESPİT EDİLDİKTEN SONRA USG EŞLİĞİNDE WASH OUT YAPILARAK TANI KESİNLEŞTİRİLİR. RESİMDE SAĞ ÜST PARATİROİD LOJUNDA  ADENOM TESPİT EDİLMİŞ VAKAMIZ BULUNMAKTA

PARATİROİD ADENOMLAR , AŞIRI DÜZEYDE PARATHORMON SALGILAYARAK HİPERPARATİROİDİYE YOL AÇARLAR .KAN KALSİYUM VE PARATHORMON  YÜKSELMESİNE NEDEN OLURLAR.

PARATİORİT ADENOMLARIN BULUNMASI BAZEN ÇOK ZORDUR.BAZI DURUMLARDA TÜM RADYOLOJİK İNCELEME YÖNTELERİNE RAĞMEN BULUNAMAYABİLİR.ÖNCELİKLE ULTRASONOGRAFİ VE RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE İNCELEMEYE BAŞLANIR.

PARATİROİD ADENOMLAR , AŞIRI DÜZEYDE PARATHORMON SALGILAYARAK HİPERPARATİROİDİYE YOL AÇARLAR .KAN KALSİYUM VE PARATHORMON  YÜKSELMESİNE NEDEN OLURLAR.

PARATİORİT ADENOMLARIN BULUNMASI BAZEN ÇOK ZORDUR.BAZI DURUMLARDA TÜM RADYOLOJİK İNCELEME YÖNTELERİNE RAĞMEN BULUNAMAYABİLİR.ÖNCELİKLE ULTRASONOGRAFİ VE RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE İNCELEMEYE BAŞLANIR.

 Paratiroid washout;  paratiroid adenom açısından kuşkulu lezyonlardan ultrasonografi eşliğinde ince iğne ile yapılan aspirasyonun 3-4 cc kadar serum fizyolojik ile yıkanması sonrasında elde edilen vücut sıvılarının biyokimya laboratuarında analiz edilerek parathormon seviyelerinin ölçülmesidir. 

Paratiroid Wash-out tekniği; Paratiroid adenom açısından şüpheli lezyonlardan elde edilen ince iğne aspirasyonlarının 3-4 cc kadar serum fizyolojik ile yıkanması sonrasında elde edilen vücut sıvılarının biyokimya laboratuvarında analiz edilerek parathormon seviyelerinin ölçülmesidir. 

PARATİROİD WASHOUT İNCELEMESİ NEDİR:

Paratiroid washout;  paratiroid adenom açısından kuşkulu lezyonlardan ultrasonografi eşliğinde ince iğne ile yapılan aspirasyonun 3-4 cc kadar serum fizyolojik ile yıkanması sonrasında elde edilen vücut sıvılarının biyokimya laboratuarında analiz edilerek parathormon seviyelerinin ölçülmesidir. Parathormon seviyesi yüksek olan hastalarda  ve paratiroid adenom açısından kuşkulu lezyonlardan yapılır. 


PARATİROİD WASHOUT İNCELEMESİ NASIL YAPILIR:

Paratiroid washout incelemesi; paratiroid adenom açısından kuşkulu lezyona ultrasonografi eşliğinde ince iğne ile girilerek yapılır. Şüpheli lezyona iğne ile girilmesi sonrasında lezyonun değişik noktalarından dairesel ve ileri-geri hareketler yapılarak uygun örnekler enjektöre aspire edilir. Elde edilen aspirasyon materyali 3-4 cc kadar serum fizyolojik ile yıkanarak vücut sıvısı elde edilir. Genellikle hasta sırt üstü yatar pozisyonda iken ve baş hafifçe gerilerek uygun pozisyon verilir. Lezyonun lokalizasyonuna göre boyun sağa ya da sola doğru çevrilerek en uygun giriş yeri tespit edilir. İşlem sırasında vasküler yapılardan ve boyun anatomik oluşumlarından kaçınmak için ultrason klavuzluğu kullanılır. Ultrason eşliğinde lezyon içerisine girildiğinden emin olunmalıdır. İğnenin lezyon içerisinde iken görüntü ve kayıtları elde edilmelidir. Yüzey cilt temizliğini takiben kullanılacak ultrasonografi probu steril kılıf ile kaplanmalı ve yarı steril şartlarda uygulama gerçekleştirilmelidir. Nadiren lokal anestezi uygulaması gerekebilir. Deneyimli girişimsel radyologlar tarafından yapıldığında oldukça başarılı sonuçlar elde edilmektedir. İşlem sonrası kanama kontrolünü takiben 5-10 dakikalık kompresyon uygulanmalı ve hasta daha sonra eve gönderilmelidir. İşlemin toplam süresi 10-15 dakikadır. İşlem sonrası günlük yaşama devam edilebilir.   


PARATİROİD WASHOUT İNCELEMESİ KİMLERE YAPILIR:

Paratiroid washout incelemesi, paratiroid adenom açısından kuşkulu lezyon bulunan kişilere yapılır. Paratiroid adenomlar daha çok orta ve ileri yaş grubunda gözükürler.  


PARATİROİD WASHOUT İNCELEMESİ İÇİN HANGİ HAZIRLIKLAR YAPILMALIDIR:

Paratiroid washout incelemesi öncesinde hastanın kanama testleri yapılmalıdır (PT, aPTT, INR). 

Aspirin ve benzeri kan sulandırıcı ilaçlar kullanılıyor ise bu ilaçlar üç gün öncesinden kesilmelidir. 

Hastanın kanama bozukluğu ve pıhtılaşma bozukluğu ile ilgili bir hastalığının olup olmadığı sorgulanmalıdır. 

işlem sırasında açlık zorunlu değildir. 

Hasta sedyesine sırtüstü yatar pozisyonda yatırılan hasta boynu gerdirilerek biopsi alanı steril edilir. İnceleme sırasında kullanılacak problar steril kılıflar ile kaplanır, girişimsel radyoloji ünitesinde yarı steril şartlar hazırlanır.


PARATİROİD WASHOUT İNCELEMESİ NEREDE YAPILIR:


 Paratiroid washout incelemesi; hastanelerin girişimsel radyoloji servislerinde, radyoloji ve görüntüleme merkezlerinin girişimsel radyoloji ünitelerinde, radyoloji muayenelerinde yapılabilir. 


PARATİROİD WASHOUT İNCELEMESİ FİYATI NE KADARDIR:

Paratiroid washout inceleme fiyatı Türk Tabipler Birliği asgari ücret tarifesine göre ücretlendirilmektedir. Türk Tabipler Birliği tarifesinde 150 birim üzerinden hesaplanmaktadır. Bu ücrete KDV ve kullanılacak sarf malzemelerin fiyatları da eklenmektedir. Birçok merkezde asgari ücret tarifesi göz önüne alınarak değişik aralıklarda fiyatlandırma yapılabilmektedir.