4 Boyutlu obstetrik USG (11-14 hf.)

4 BOYUTLU OBSTETRİK RENKLİ DOPPLER USG İNCELEMESİ

Üreme canlıların ortak özelliklerinden biridir. İnsanlar eşeyli olarak ürer. Erkek bireylerde üretilen sperm, dişi bireylerde üretilen yumurta ile birleşir ve bu birleşme sonucu döllenme ve zigot oluşur. Oluşan zigot her iki ebeveynden genetik madde alır. Döllenme sonucu oluşan bu zigot tek bir hücre iken, büyüme ve gelişme sonunda milyarlarca hücreden oluşan dokuya ve organa sahip karmaşık bir organizmaya dönüşür. Bu süreç hücre bölünmeleri sayesinde gerçekleşir. Bu aşamadan embriyo büyüme ve gelişmeye başlar. 

İnsanın embriyonal gelişimi üçer aylık dönemlere ayrılır. 

Embriyoda en hızlı değişim ilk 3 aylık sürede gerçekleşir. 9. hafta sonunda tüm organlar gelişmiştir ve ilk 3 ayın sonunda embriyo fetus adını alır. 

İkinci 3 aylık dönemde fetusun kaşları, kirpikleri oluşur, kemikler ve dişler oluşmaya başlar, fetus büyüme ve gelişimini sürdürür, yaklaşık 30 cm boya ulaşır.

Üçüncü 3 aylık dönemde büyüme devam eder, dolaşım ve solunum sistemleri gelişir, kaslar kalınlaşır, fetus bu dönemin sonunda yaklaşık 50 cm boya ve 3 kilo ağırlığa ulaşır. Bu evrenin sonunda fetusun başı rahim ağzına bakacak şekilde döner.