Submandibulur bez (iki taraflı) USG

 

Submandibuler bezler  iki tarafta çene altında yer almaktadırlar. Majör tükürük bezleri sınıfında kabul edilmektedir. Tükürük salgılayarak sindirim sisteminde yer alan organlarımızdır. Submandibuler bezler; submandibuler bez kanalı ile ağız boşluğuna açılmaktadır. Submandibuler bezlerin de yüzeyel ve derin tabakaları bulunmaktadır. 

SUBMANDİBULER BEZ USG-ULTRASONU NEDİR:

Submandibuler bez hastalıklarını araştırmak için yapılan radyolojik incelemedir. Submandibuler tükürük bezlerinin taş hastalıkları, iltihabi hastalıkları ve yer kaplayan lezyonlarını araştırmak amacı ile kullanılır.  


SUBMANDİBULER BEZ ULTRASONU  USG NASIL YAPILIR: 

Submandibuler bez  ultrasonu; hasta sırt üstü yatar pozisyonda iken, boyun arkaya doğru gerilerek yapılır. Bunun için hastanın omuzlarının ve boynunun altına bir yastık konularak boyun arkaya doğru  hiperekstansiyona getirilir. 

İnceleme esnasında hastanın yakalı ve boğazlı giysileri çıkarılır, var ise takıları ve kolyeleri alınır. 

İnceleme sırasında hastanın boynuna ses dalgalarının penetrasyonunu kolaylaştıran kayganlaştırıcı jel sürülür ve yüksek frekanslı lineer problar ile incelemeye başlanır.


SUBMANDİBULER BEZ  ULTRASONU İÇİN HANGİ HAZIRLIKLAR YAPILMALIDIR:

Submandibuler bez ultrasonu için hastanın aç olmasına gerek yoktur. Herhangi bir zamanda, açlık ya da tokluk döneminde uygulanabilir. Hastanın boyun bölgesini örten yakalı ve boğazlı giysileri çıkarılır, var ise takıları ve kolyeleri çıkarılmalıdır. İnceleme bölgesi giysilerden ve takılardan arındırılmalıdır. Submandibuler bezi sindirim salgıları salgıladığından zaman zaman inceleme esnasında hastaya ekşi limon gibi yiyecekler tattırılarak veya çiğneme yaptırılarak submandibuler bezinin dinamik incelemesi gerekebilir. Bu durumlarda hastaya limon yedirilerek tükürük salgısı arttırılır ve inceleme dinamik olarak yapılır. Bunun dışında herhangi bir hazırlık süreci yoktur.


SUBMANDİBULER ULTRASONU NEREDE, HANGİ CİHAZLARLA VE HANGİ ORTAMLARDA YAPILIR:

Submandibuler bez ultrasonu yüksek frekanslı lineer problar bulunduran ultrasonografi cihazları ile gerçekleştirilmelidir. Hastanın kilosuna bağlı değişkenlik gösteren boyun kalınlığı sebebi ile seçilecek olan prob frekansları 7 MHz ile 12 MHz arasında değişiklik gösterebilmektedir. 

İncelemenin yapılacağı oda hastanın ve cihazın mobilizasyonuna uygun büyüklükte olmalıdır. 

Oda ısısının ayarlanabilmesi ve havalandırılması hasta ve hekim konforunu sağlamak için gereklidir. 

Odada uygun karartmayı sağlayacak donanım olmadır. 

Mümkünse odada el ve probların temizliğini sağlayacak temizlik malzemeleri bulundurulmalıdır.

Hasta sedyesi; başlığı yükseltilebilir ve alçaltılabilir şekilde ayarlanabilmeli, hastanın konforunu sağlayacak şekilde pozisyonlanabilmelidir. İşlem sonrası hastanın cildine sürülen jellerin temizlenebilmesi için kağıt havlu, ıslak mendil ve benzeri gibi malzemeler inceleme odasında hazır bulundurulmalıdır. 


SUBMANDİBULER BEZ USG İNCELEME TEKNİĞİ:

İnceleme iki taraflı karşılaştırmalı olarak gerçekleştirilir. Her iki taraf submandibuler bezleri simetrik olarak değerlendirilir. Submandibuler bezlerinin ekojenitesi,  kitle veya lezyon var ise yeri, şekli, boyutları ve kanlanması değerlendirilir. Taş araştırılan olgularda submandibuler bez kanalı tüm trasesi boyunca değerlendirilir. Submandibuler bezinin iltihabi hastalıklarında özelikle renkli Doppler USG kullanılarak kan akışı değerlendirilir. Gereklilik halinde limon emdirilerek bez boyutları ve kanal çapları dinamik olarak değerlendirilir.  

 

SUBMANDİBULER ULTRASONU-USG İNCELEMESİ NERELERDE YAPILIR:

Submandibuler bez ultrasonu; radyoloji merkezlerinde, hastanelerin radyoloji bölümlerinde , radyoloji muayenehanelerinde yapılabildiği gibi yeni gelişen taşınabilir ultrason cihazları, wireless ultrason  probları ve android-ios uyumlu yazılımlar ile birlikte evlerde , hasta odalarında   ya da iş yerlerinde de uygulanabilir. 


SUBMANDİBULER ULTRASON İNCELEMESİNİN FİYATI NE KADARDIR:

Submandibuler ultrasonu ; TTB (Türk Tabipleri Birliği)  asgari ücret tarifesine göre 40 birim ile ücretlendirilmektedir.Bu fiyat  kurumlarda değişiklik gösterebilmektedir.Bazı kurumlarda  asgari ücretin 2-3 katı kadar ücretlendirme yapılabilmektedir.