Meme Biyopsi

DÜZENSİZ SPİKÜLE KONTURLU BI-RADS 5 LEZYONDAN USG EŞLİĞİNDE TRU-CUT BİYOPSİ YAPILMAKTA.ŞEKİLDE  OKLARLA GÖSTERİLEN  HİPEREKOJENİTE İĞNEYE AİTTİR  , KALIN KIRMIZI ÇİZGİLERLE ÇEVRELENMİŞ ALAN KİTLE SINIRLARINI BELİRTMEKTEDİR.

MALİGN KRİTERLER TAŞIYAN KİTLE LEZYONDAN USG EŞLİĞİNDE TRUCUT BİYOPSİ.OKLARLA GÖSTERİLEN  HİPEREKOJEN İĞNE UCU SEÇİLMEKTE

HER MEME KİTLESİNE BİYOPSİ YAPALIMMI ?   MEME KİTLELERİNİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU İYİ HUYLU KİTLELER VE KİSTLERDEN OLUŞTUĞU İÇİN  HER MEME KİTLESİNE BİYOPSİ YAPILMASINA GEREK YOKTUR

MEME  TRUCUT BİYOPSİYİ NASIL YAPIYORUM

Biyopsi; hastalıklı doku ya da organlardan doku parçası ya da dokuya ait hücrelerin elde edilmesi yöntemine dayanmaktadır. 

1) İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB),

2) Kalın Kesici İğne Biyopsi (Tru-cut biyopsi),

3) Vakum Biyopsi,

4) Cerrahi Eksizyonel Biyopsi

şeklinde yapılabilmektedir. 

MEME BİYOPSİSİ NEDİR:

Meme biyopsisi memenin kanser açısından şüpheli lezyonlarından histopatolojik tanı koymak amacı ile yapılır. Radyolojik incelemeler ile malignite (meme kanseri) şüphesi taşıyan lezyonlardan biyopsi yapılarak patoloji tanısı elde edilir. 

MEME BİYOPSİSİ NASIL YAPILIR:

Meme biyopsisi girişimsel radyoloji uzmanları tarafından radyoloji ünitelerinde ultrasonografi eşliğinde, mammografi eşliğinde, MR eşliğinde gerçekleştirilebilir. En sık kullanılan yöntem ultrasonografi eşliğinde yapılanıdır. Daha nadir olarak mammografi eşliğinde ve çok nadir olarak MR eşliğinde meme biyopsileri yapılabilir. Meme biyopsilerinde en sık kullanılan teknik kesici (tru-cut) iğne biyopsileridir. Daha az sıklıkta vakum biyopsi tekniği ve ince iğne aspirasyon biyopsi tekniği kullanılabilir. Radyoloji eşliğinde biyopsilerin yetersiz kalması durumunda cerrahi eksizyonel biyopsiler önerilebilir. 

Girişimsel ultrasonografi odasında sırt üstü yatar pozisyonda ve lezyonun en iyi şekilde görülebileceği ve hedeflenebileceği pozisyonda iken yapılır. Zaman zaman hasta sağa ya da sola hafifçe döndürülerek en uygun iğne giriş pozisyonu ve en kısa iğne mesafesi ayarlanarak biyopsi yapılır. Tru-cut biyopsi öncesi mutlaka lokal anestezi uygulanır. Hedef lezyonun içerisine girildikten sonra otomatik kesici iğneler ya da yarı otomatik kesici iğneler aracılığı ile doku parçaları alınır ve bu doku parçaları patoloji laboratuarına gönderilir. Lezyona girildiğinden emin olunmalıdır. İğnenin lezyon içerisinde olduğunu gösteren kesitler ve kayıtlar elde edilmelidir. Lokal anestezi mutlaka yapılmalıdır. İğne seçimi genellikle 16 ya da 14 Gauge iğneler ile yapılmalı ve tercih edilmelidir. İşlem sonrası kanama kontrolünü takiben kısa süreli kompresyon yapılmalı ve işlem sonlandırılmalıdır 

MEME BİYOPSİSİ KİMLERE YAPILIR:

Meme biyopsisi; mammografi ve meme USG incelemelerinde ya da meme MR değerlendirmelerinde şüpheli lezyon görülen hastalara yönelik olarak yapılır. Çoğunlukla 40 yaşından sonraki kadın hastalarda görülen meme kanseri zaman zaman daha erken yaşlarda da görülebilmektedir. Meme biyopsisi zaman zaman daha genç hastalarda da uygulanabilmektedir. 

MEME BİYOPSİ İÇİN HANGİ HAZIRLIKLAR YAPILMALIDIR:

Meme biyopsisi öncesinde hastanın kanama testleri yapılmalıdır (PT, aPTT, INR). 

Aspirin ve benzeri kan sulandırıcı ilaçlar kullanılıyor ise bu ilaçlar üç gün öncesinden kesilmelidir. Hastanın kanama bozukluğu ve pıhtılaşma bozukluğu ile ilgili bir hastalığının olup olmadığı sorgulanmalıdır. İşlem sırasında açlık zorunlu değildir. 

Hasta sedyesine sırtüstü yatar pozisyonda yatırılan hastanın biopsi alanı steril edilir. İnceleme sırasında kullanılacak problar steril kılıflar ile kaplanır, girişimsel radyoloji ünitesinde yarı steril şartlar hazırlanır.


MEME BİYOPSİSİ NEREDE YAPILIR:

Meme biyopsisi; hastanelerin girişimsel radyoloji servislerinde, radyoloji ve görüntüleme merkezlerinin girişimsel radyoloji ünitelerinde, radyoloji muayenelerinde yapılabilir. 

MEME BİYOPSİSİ FİYATI NE KADARDIR:

Meme biopsisi fiyatı Türk Tabipler Birliği asgari ücret tarifesine göre ücretlendirilmektedir. Türk Tabipler Birliği tarifesinde 150 birim üzerinden hesaplanmaktadır. Bu ücrete KDV ve kullanılacak sarf malzemelerin fiyatları da eklenmektedir. Birçok merkezde asgari ücret tarifesi göz önüne alınarak değişik aralıklarda fiyatlandırma yapılabilmektedir.  


MEME BİYOPSİSİ FİYATI NE KADARDIR

Meme biyopsisi fiyatı Türk Tabipler Birliği asgari ücret tarifesine göre ücretlendirilmektedir. Türk Tabipler Birliği tarifesinde 150 birim üzerinden hesaplanmaktadır. Bu ücrete KDV ve kullanılacak sarf malzemelerin fiyatları da eklenmektedir. Birçok merkezde asgari ücret tarifesi göz önüne alınarak değişik aralıklarda fiyatlandırma yapılabilmektedir.