Boyun Lenf Nodlarına Yönelik Washout İncelemesi

Washout tekniği şüpheli lezyonlardan elde edilen ince iğne aspirasyonlarının 3-4 cc kadar serum fizyolojik ile yıkanması sonrasında elde edilen vücut sıvılarının biyokimya laboratuarında analiz edilerek tanıya ulaşılmasını sağlayan invaziv girişimsel radyolojik yöntemlerdendir.Genelikle parathormon (PTH) , Kalsitonin , Tiroglobulin (TG)  seviyelerine bakılır. 

BOYUN LENF NODLARINA YÖNELİK WASHOUT İNCELEMESİ NEDİR:

Özellikle tiroid kanserli hastaların  boyun bölgesinde görülen patolojik lenf nodlarının  natürünü belirlemek ( Lenf nodu metastazını dışlamak yada kanıtlamak) ,Ameliyat sonrası boyun bölgesinde yeni oluşan ve nüks açısından kuşkulu olduğu düşünülen kitlelerin  natürünü tespit etmek amacıyla yapılır. Bu kuşkulu lenf nodlarından ya da nüks açısından kuşkulu kitlelerden elde edilen aspirasyon materyali 3-4 cc kadar serum fizyolojik ile yıkanarak vücut sıvısı elde edilir. Bu vücut sıvıları biyokimya laboratuvarında analiz edilir. Bu analizlerde genellikle tiroglobulin (TG) ya da kalsitonin çalışılır. 


BOYUN LENF NODLARINA YÖNELİK WASHOUT İNCELEMESİ NASIL YAPILIR:

Boyun lenf nodlarına yönelik washout incelemesi; Metastaz şüphesi taşıyan lenf noduna yada nüks açısından kuşkulu boyun kitlesine , ultrasonografi eşliğinde ince iğne ile girilerek yapılır. Şüpheli lezyona iğne ile girilmesi sonrasında lezyonun değişik noktalarından dairesel ve ileri-geri hareketler yapılarak uygun örnekler enjektöre aspire edilir. Elde edilen aspirasyon materyali 3-4 cc kadar serum fizyolojik ile yıkanarak vücut sıvısı elde edilir. Genellikle hasta sırt üstü yatar pozisyonda iken ve baş hafifçe gerilerek uygun pozisyon verilir. Lezyonun lokalizasyonuna göre boyun sağa ya da sola doğru çevrilerek en uygun giriş yeri tespit edilir. İşlem sırasında vasküler yapılardan ve boyun anatomik oluşumlarından kaçınmak için ultrason klavuzluğu kullanılır. Ultrason eşliğinde lezyon içerisine girildiğinden emin olunmalıdır. İğnenin lezyon içerisinde iken görüntü ve kayıtları elde edilmelidir. Yüzey cilt temizliğini takiben kullanılacak ultrasonografi probu steril kılıf ile kaplanmalı ve yarı steril şartlarda uygulama gerçekleştirilmelidir. Nadiren lokal anestezi uygulaması gerekebilir. Deneyimli girişimsel radyologlar tarafından yapıldığında oldukça başarılı sonuçlar elde edilmektedir. İşlem sonrası kanama kontrolünü takiben 5-10 dakikalık kompresyon uygulanmalı ve hasta daha sonra eve gönderilmelidir. İşlemin toplam süresi 10-15 dakikadır. İşlem sonrası günlük yaşama devam edilebilir.   


BOYUN LENF NODLARINA YÖNELİK WASHOUT İNCELEMESİ KİMLERE YAPILIR:

Tiroid kanseri tanısı alan hastalarda; lenf nodu mestazının varlığının doğrulanması yada dışlanması amacıyla  ,Tiroid kanseri nedeniyle operasyon geçiren ve sonrası takiplerinde boyun bölgesinde şüpheli lenf bezi görülen ya da nüks açısından kuşkulu kitle tespit edilen kişilere yapılır 


BOYUN LENF NODLARINA YÖNELİK WASHOUT İNCELEMESİ İÇİN HANGİ HAZIRLIKLAR YAPILMALIDIR:

Boyun lenf nodlarına yönelik washout incelemesi öncesinde hastanın kanama testleri yapılmalıdır (PT, aPTT, INR). 

Aspirin ve benzeri kan sulandırıcı ilaçlar kullanılıyor ise bu ilaçlar üç gün öncesinden kesilmelidir. 

Hastanın kanama bozukluğu ve pıhtılaşma bozukluğu ile ilgili bir hastalığının olup olmadığı sorgulanmalıdır. 

İşlem sırasında açlık zorunlu değildir. 

Hasta sedyesine sırtüstü yatar pozisyonda yatırılan hasta boynu gerdirilerek biopsi alanı steril edilir. İnceleme sırasında kullanılacak problar steril kılıflar ile kaplanır, girişimsel radyoloji ünitesinde yarı steril şartlar hazırlanır.


BOYUN LENF NODLARINA YÖNELİK WASHOUT İNCELEMESİ NEREDE YAPILIR:

Boyun lenf nodlarına yönelik washout incelemesi; hastanelerin girişimsel radyoloji servislerinde, radyoloji ve görüntüleme merkezlerinin girişimsel radyoloji ünitelerinde, radyoloji muayenelerinde yapılabilir. 


BOYUN LENF NODLARINA YÖNELİK WASHOUT İNCELEMESİ FİYATI NE KADARDIR:

Boyun lenf nodlarına yönelik  washout inceleme fiyatı Türk Tabipler Birliği asgari ücret tarifesine göre ücretlendirilmektedir. Türk Tabipler Birliği tarifesinde 150 birim üzerinden hesaplanmaktadır. Bu ücrete KDV ve kullanılacak sarf malzemelerin fiyatları da eklenmektedir. Birçok merkezde asgari ücret tarifesi göz önüne alınarak değişik aralıklarda fiyatlandırma yapılabilmektedir.