Penil RDUS

 

PENİL RENKLİ DOPPLER USG- PENİLE RDUS

Penis erkek çiftleşme organıdır. İki adet kavernöz cisim ve içerisinden üretranın geçtiği korpus spongiosumlardan oluşur. Perineye yapışık olan kısmı radiks penis, serbest sarkan kısmı korpus penis olarak adlandırılır, uç kısmı glans penis olarak tanımlanır. 


PENİL RENKLİ DOPPLER USG NEDİR:

Penil renkli Doppler USG ve Penil USG; penisin morfolojik ve fonksiyonel hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılan radyolojik inceleme yöntemidir. Penil empotans ve peyronie hastalığı ile penil strüktür bozukluklarının tespitinde ilk  tercih edilmesi gereken altın standart radyolojik inceleme yöntemidir. 


PENİL RENKLİ DOPPLER USG VE PENİL US NASIL YAPILIR:

Genital ve perine bölgesi açık olacak şekilde giysileri sıyrılan hasta sırtüstü yatar pozisyonda ve hastanın penisi karnına doğru yatırılarak incelemeye başlanır. Yeterli miktarda jel sürülmesini takiben yüksek frekanslı lineer problar ile incelenir. Normal B-Mode incelemesini takiben korpus kavernosuma vazodilatatör ajan (Papaverin) enjeksiyonu gerçekleştirilir. Enjeksiyon sonrası 5’er dakikalık aralar ile 20-30 dakika  kadar inceleme devam ettirilir. 

 

PENİL RENKLİ DOPPLER USG VE PENİL US HANGİ CİHAZLARLA VE HANGİ ORTAMLARDA YAPILIR:

İncelemenin yapılacağı oda, hastanın ve cihazın mobilizasyonuna uygun bir büyüklükte olmalıdır.

Oda ısısının ayarlanabilmesi ve havalandırılması hasta ve hekim konforunu sağlamak için gereklidir. 

Odada uygun karartmayı sağlayacak donanım olmalıdır. 

Mümkünse odada el ve kullanılacak probların temizliğini sağlayacak temizlik malzemeleri ve sistemi bulunmalıdır. Kapıda, uygulama sırasında odaya girişi engelleyici kilit mekanizması olmalıdır.   Ortam sessiz olmalı ve dikkati dağıtacak etkenler bulunmamalıdır. 

Yatak hastanın yatışını zorlaştırmayacak yükseklikte olmalıdır. Gerektiğinde hastaların yatağa çıkışını sağlayacak basamak sistemi bulunmalıdır. 

Yatak baş kısmı hastalar için gerektiğinde yükseltilebilir olmalıdır.

Hijyeni sağlamak amacıyla hasta değişiminde yenilenebilir örtü ve/veya yüzeyi örtebilen kağıt havlu sistemi bulunmalıdır. 

Ultrasonografi sırasında, sonrasında odada bulunması gerekenler;

- Probdan cilde ses dalgalarının penetrasyonunu kolaylaştıran kayganlaştırıcı jel. 

- Hekimin oturacağı, yüksekliği ve pozisyonu ayarlanabilir tekerlekli sandalye. 

- Gerektiğinde kullanılmak üzere hasta sandalyesi. 

- Kağıt havlu. 

- Gerektiğinde kullanılmak üzere prob kılıfı


CİHAZA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER

Vasküler incelemeyi mümkün kılacak B-Mode, renkli ve spektral Doppler, Power Doppler özellikleri olan yüksek kalitede cihaz kullanılmalıdır. 

Yüksek frekanslı ve yüksek rezolüsyonlu lineer problar bulundurulmalıdır (tercihen erişkinlerde 5 MHz ve üzeri, pediatrik olgularda 7 MHz ve üzeri).  

Cihazı voltaj dalgalanmalarından korumak ve sürekli kullanabilmeyi sağlamak amacıyla kesintisiz güç kaynağı bulunması yararlıdır. 

Görüntü kayıt cihazı ya da sistemi bulunmalıdır.


PENİL RENKLİ DOPPLER USG VE PENİL US İÇİN HAZIRLIK GEREKLİMİDİR: 

Penil renkli Doppler USG ve Penil USG incelemesi için herhangi bir hazırlık gerekmemektedir. 


PENİL RENKLİ DOPPLER USG VE PENİL US TEKNİĞİ:

Sırtüstü yatar pozisyonda iken hastanın penisi karnına yatırılır. Yüksek frekanslı lineer problar ile iki düzlemde glanstan başlayıp radikse kadar penis boylu boyunca incelenir. 

Her iki taraftaki korpus kavernosumlar  ve korpus spongiosum  değerlendirilir. 

Her iki taraftaki kavernöz arterler değerlendirilir.

Rutin B-Mode incelemesini takiben korpus kavernosum içerisine Papaverin enjeksiyonu yapılır. Papaverin enjeksiyonu genellikle 25-26 Gauge ince iğneler kullanılarak yapılır. Papaverin dozu hastanın yaşına ve klinik durumuna göre ayarlanmalıdır. Papaverin enjeksiyonunun ultrason klavuzluğunda yapılması gerekir. Enjeksiyonun korpus kavernosum içerisine yapıldığından emin olunmalıdır. Enjeksiyon sonrası 5. dakika, 10. dakikada¸ 15. dakikada, 20. dakikada, 25. ve 30. dakikada incelemeler tekrarlanmalı ve ölçümler yapılmalıdır. Zaman zaman ereksiyonu sağlamak amaçlı self stimülasyon yapmasına izin verilmeli ve hasta odada yalnız bırakılmalıdır. Tetkik tamamlandıktan sonra hasta priapizm gelişimi açısından bilgilendirilmeli ve 4 saatten daha fazla uzamış ereksiyon varlığında tedavi için geri  çağırılmalıdır. Paraverin enjeksiyonundan sonra korpus kavernosumlarda olan değişiklikler kayıt edilmeli, her iki taraftaki kavernöz arterlerde gelişen hemodinamik değişiklikler ve spektral akım örnekleri kayıt edilerek değerlendirilmeli ve ölçümleri yapılmalıdır. 


PENİL RENKLİ DOPPLER USG VE PENİL US NERELERDE YAPILIR:

Penil renkli Doppler USG ve Penil ultrasonu bütün radyoloji merkezlerinde, hastanelerde, radyoloji muayenelerinde yapılabildiği gibi yeni gelişen taşınabilir ultrason cihazları, wireless ultrason  probları ve android-ios uyumlu yazılımlar ile birlikte evde hasta başında ya da iş yerlerinde de uygulanabilir. 


PENİL RENKLİ DOPPLER USG VE PENİL US İNCELEMESİNİN FİYATI NE KADARDIR:

Penil renkli Doppler USG ve Penil USG; Tabipler Odası asgari ücret tarifesine göre 70 birim ile ücretlendirilmektedir. Bu ücrete KDV ve kullanılacak sarf malzemelerin fiyatları da eklenmektedir. Birçok merkezde asgari ücret tarifesi göz önüne alınarak değişik aralıklarda fiyatlandırma yapılabilmektedir.