Servikal Lenf Nodlarına yönelik USG

Servikal lenf bezleri çene altından başlayıp, toraks girişine kadar uzanan bölgede bulunurlar. Anatomik olarak altı seviyede gruplandırılırlar. Lenf sisteminin oldukça karmaşık olduğu bu bölgede lenf bezleri yerleşim yerlerine ve seviyelerine göre gruplandırılarak değerlendirilirler. Lenf bezleri baş, boyun ve ayrıca akciğer, mide bölgesinden kaynaklı hastalıklarda büyüyebilir ve şişebilirler.

SERVİKAL LENF NODU USG NASIL YAPILIR:

Servikal lenf nodu ultrasonu; hasta sırt üstü yatar pozisyonda iken, boyun arkaya doğru gerilerek yapılır. Bunun için hastanın omuzlarının ve boynunun altına bir yastık konularak boyun arkaya doğru  hiperekstansiyona getirilir. 

İnceleme esnasında hastanın yakalı ve boğazlı giysileri çıkarılır, var ise takıları ve kolyeleri alınır. 

İnceleme sırasında hastanın boynuna ses dalgalarının penetrasyonunu kolaylaştıran kayganlaştırıcı jel sürülür ve yüksek frekanslı lineer problar ile incelemeye başlanır.


SERVİKAL LENF NODU ULTRASONU İÇİN HANGİ HAZIRLIKLAR YAPILMALIDIR:

Servikal lenf nodu ultrasonu için hastanın aç olmasına gerek yoktur. Herhangi bir zamanda, açlık ya da tokluk döneminde uygulanabilir. Hastanın boyun bölgesini örten yakalı ve  boğazlı giysileri çıkarılır, var ise takıları ve kolyeleri çıkarılmalıdır. İnceleme bölgesi giysilerden ve takılardan arındırılmalıdır. Bunun dışında herhangi bir hazırlık süreci yoktur.


SERVİKAL LENF NODU ULTRASONU NEREDE, HANGİ CİHAZLARLA VE HANGİ ORTAMLARDA YAPILIR:

Servikal lenf nodu ultrasonu yüksek frekanslı lineer problar bulunduran ultrasonografi cihazları ile gerçekleştirilmelidir. Hastanın kilosuna bağlı değişkenlik gösteren boyun kalınlığı sebebi ile seçilecek olan prob frekansları 7 MHz ile 12 MHz arasında değişiklik gösterebilmektedir. 

İncelemenin yapılacağı oda hastanın ve cihazın mobilizasyonuna uygun büyüklükte olmalıdır. 

Oda ısısının ayarlanabilmesi ve havalandırılması hasta ve hekim konforunu sağlamak için gereklidir. 

Odada uygun karartmayı sağlayacak donanım olmadır. 

Mümkünse odada el ve probların temizliğini sağlayacak temizlik malzemeleri bulundurulmalıdır.

Hasta sedyesi; başlığı yükseltilebilir ve alçaltılabilir şekilde ayarlanabilmeli, hastanın konforunu sağlayacak şekilde pozisyonlanabilmelidir. İşlem sonrası hastanın cildine sürülen jellerin temizlenebilmesi için kağıt havlu, ıslak mendil ve benzeri gibi malzemeler inceleme odasında hazır bulundurulmalıdır. 


SERVİKAL LENF NODU USG İNCELEME TEKNİĞİ:

Submental, submandibuler bölge, internal juguler ven ve karotis arterleri boyunca derin servikal zincir trasesi, posterior servikal üçgen ve supraklaviküler fossa incelemeye dahil edilir. Ayrıca retrosternal alan ve posterior servikal bölge değerlendirilir.

Lenf nodüllerinin yerleşimleri, sayısı, boyutları, kısa eksenlerinin uzun eksenlerine oranı, şekilleri (oval-küresel), ekojenik hilusun korunup korunmadığı, kistik nekroz sahası veya kalsifikasyon varlığı ve Doppler analizi yapılır. Kanlanma paterni tespit edilir.  


SERVİKAL LENF NODU ULTRASONU NERELERDE YAPILIR:

Servikal lenf nodu ultrasonu; radyoloji merkezlerinde, hastanelerin radyoloji bölümlerinde , radyoloji muayenehanelerinde yapılabildiği gibi yeni gelişen taşınabilir ultrason cihazları, wireless ultrason  probları ve android-ios uyumlu yazılımlar ile birlikte evlerde , hasta odalarında   ya da iş yerlerinde de uygulanabilir. 


SERVİKAL LENF NODU ULTRASON İNCELEMESİNİN FİYATI NE KADARDIR:

Servikal lenf nodu ultrasonu ; TTB (Türk Tabipleri Birliği)  asgari ücret tarifesine göre 40 birim ile ücretlendirilmektedir.Bu fiyat  kurumlarda değişiklik gösterebilmektedir.Bazı kurumlarda  asgari ücretin 2-3 katı kadar ücretlendirme yapılabilmektedir.