Erkek pelvisi ve Transrektal Prostat USG

Erkek pelvisi; mesane, prostat, vezika seminalisler,  vaza deferensler, iliak arter ve venler, rektum, ince ve kalın barsakların bir kısmını bulunduran, göbek çizgisi ile genital tüy çizgisi arasında kalan batın bölümüdür. 

ERKEK PELVİSİ VE TRANSREKTAL PROSTAT USG NEDİR: 

Erkek pelvis ve transrektal prostat USG; özellikle prostatın, vezika seminalislerin, vaza deferenslerin, mesanenin incelendiği radyolojik inceleme yöntemidir. Yardımcı üreme bezlerinin (prostat, vezika seminalis ve vaza deferensler) ve  mesane  hastalıklarının teşhisinde ilk tercih edilmesi gereken radyolojik inceleme yöntemidir. 


ERKEK PELVİS VE TRANSREKTAL PROSTAT USG NASIL YAPILIR:

Hastanın alt batın ve anogenital bölgesi açık olacak şekilde elbiseleri ve iç çamaşırları çıkarılarak hasta önlüğü giydirilir ve muayene masasına sırtüstü yatırılır. Karın ön duvarına bir miktar jel sürülerek öncelikle transabdominal değerlendirme yapılır. Transabdominal değerlendirme için mesanenin dolu olması gereklidir. Değerlendirmeye sırtüstü yatar pozisyonda başlanır, ancak mesane içerisinde şüpheli oluşumların varlığında sağa ve sola döndürülerek ya da yüzüstü pozisyonda  dinamik inceleme de gerekebilir. Transabdominal incelemeyi bitirdikten sonra hastanın mesanesi boşaltılarak transrektal incelemeye geçirilir. 

Transrektal inceleme; diz-dirsek pozisyonunda yada sol tarafa yan yatar pozisyonda iken yapılır. Yan yatar pozisyonda hastanın dizlerini karnına doğru çekmesi istenir. Transrektal ve endokaviter  problar  kullanılır. Transrektal prob siteril kılıf ile kaplandıktan sonra anal kanaldan rektuma ilerletilir  ve rektum duvarından inceleme gerçekleştirilir.


ERKEK PELVİS VE TRANSREKTAL PROSTAT USG HANGİ CİHAZLARLA VE HANGİ ORTAMLARDA YAPILIR:

İncelemenin yapılacağı oda, hastanın ve cihazın mobilizasyonuna uygun bir büyüklükte olmalıdır.

Oda ısısının ayarlanabilmesi ve havalandırılması hasta ve hekim konforunu sağlamak için gereklidir. 

Odada uygun karartmayı sağlayacak donanım olmalıdır. 

Mümkünse odada el ve kullanılacak probların temizliğini sağlayacak temizlik malzemeleri ve sistemi bulunmalıdır. Kapıda, uygulama sırasında odaya girişi engelleyici kilit mekanizması olmalıdır.   Ortam sessiz olmalı ve dikkati dağıtacak etkenler bulunmamalıdır. 

Yatak hastanın yatışını zorlaştırmayacak yükseklikte olmalıdır. Gerektiğinde hastaların yatağa çıkışını sağlayacak basamak sistemi bulunmalıdır. 

Yatak baş kısmı hastalar için gerektiğinde yükseltilebilir olmalıdır.

Hijyeni sağlamak amacıyla hasta değişiminde yenilenebilir örtü ve/veya yüzeyi örtebilen kağıt havlu sistemi bulunmalıdır. 

Ultrasonografi sırasında, sonrasında odada bulunması gerekenler;

- Probdan cilde ses dalgalarının penetrasyonunu kolaylaştıran kayganlaştırıcı jel. 

- Hekimin oturacağı, yüksekliği ve pozisyonu ayarlanabilir tekerlekli sandalye. 

- Gerektiğinde kullanılmak üzere hasta sandalyesi. 

- Kağıt havlu. 

- Gerektiğinde kullanılmak üzere prob kılıfı


CİHAZA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER

Erkek pelvis USG incelemeleri sektör, konveks yüzeyli abdominal, transrektal pelvik ultrasonografi ise endokaviter problar ile donanmış gerçek zamanlı görüntüleme yapan yüksek kalitede ultarosonografi cihazları ile en iyi rezolüsyon ve penetrasyonu sağlayan teknik ayarlar ile gerçekleştirilmelidir. 

Modern cihazlarda ön karın duvarından gerçekleştirilen pelvik tetkiklerde 3.5 MHz ve üstünde, transrektal tetkiklerde ise 5 MHz ve üstü frekanslardaki problar kullanılmalıdır.  

Transrektal problar tetkike başlamadan önce tek sefer kullanılıp atılan kılıf ile kaplanmalıdır. Bunun için prob üstüne ve aralarına jel sürülmüş kondom kullanılabilir. İşlem sonrası kılıf atılmalıdır. 

Cihazı voltaj dalgalanmalarından korumak ve sürekli kullanabilmeyi sağlamak amacıyla kesintisiz güç kaynağı bulunması yararlıdır. 

Görüntü kayıt cihazı ya da sistemi bulunmalıdır.


ERKEK PELVİS VE TRANSREKTAL PROSTAT USG İÇİN HAZIRLIK GEREKLİMİDİR:

Transabdominal inceleme için orta derecede mesane doluluğu gereklidir. 

Transrektal USG’ye geçerken mesane boşaltılıp incelemeye devam edilmelidir. 


ERKEK PELVİS VE TRANSREKTAL PROSTAT USG TEKNİĞİ:

İncelenen her organ ve yapı birbirine dik en az iki düzlemde tanımlanmalıdır. USG’nin sonsuz düzlemde kesit alabilme özelliği kullanılmalı, organların en iyi görüntülenebileceği düzlemler dinamik olarak yapılmalıdır. 

Mesane, prostat, vezika seminalisler, vaza deferensler dikkatli bir şekilde i incelenmelidir. 


ERKEK PELVİS VE TRANSREKTAL PROSTAT USG NERELERDE YAPILIR:

Erkek pelvis ve transrektal prostat ultrasonu ; radyoloji merkezlerinde, hastanelerin radyoloji bölümlerinde , radyoloji muayenehanelerinde yapılabildiği gibi yeni gelişen taşınabilir ultrason cihazları, wireless ultrason  probları ve android-ios uyumlu yazılımlar ile birlikte evlerde , hasta odalarında   ya da iş yerlerinde de uygulanabilir. 


ERKEK PELVİS VE TRANSREKTAL PROSTAT USG İNCELEMESİNİN FİYATI NE KADARDIR:

Erkek pelvis ve transrektal prostat ultrasonu; TTB (Türk Tabipleri Birliği)  asgari ücret tarifesine göre 40 birim ile ücretlendirilmektedir.Bu fiyat  kurumlarda değişiklik gösterebilmektedir. Bazı kurumlarda asgari ücretin 2-3 katı kadar ücretlendirme yapılabilmektedir.