Boyun USG

Boyun, kafa  tabanı ile göğüs arasında yer alan, hayati organlarımızın bulunduğu geniş bir alandır. Önde tiroid bezi, trakea, arkada yemek borusu, vertebralar ve spinal kanal bulunmaktadır. Hayati organlarımızın bulunduğu kompleks bir bölgedir. 

BOYUN USG NEDİR:

Boyun USG; servikal lenf nodları, tiroid bezi, parotis bezi, submandibuler bez, minör tükürük bezleri, boyun kas ve yumuşak dokuları, boyun vasküler yapıları, paratiroid hastalıklarının araştırılması amacı ile yapılan radyolojik tetkiktir. Bu hastalıkların tespitinde oldukça yararlı bir radyolojik inceleme yöntemidir.  


BOYUN USG-BOYUN ULTRASONU NASIL YAPILIR:

Boyun ultrasonu; hasta sırt üstü yatar pozisyonda iken, boyun arkaya doğru gerilerek yapılır. Bunun için hastanın omuzlarının ve boynunun altına bir yastık konularak boyun arkaya doğru gerilir ve hiperekstansiyona getirilir. 

İnceleme esnasında hastanın yakalı ve boğazlı giysileri çıkarılır, var ise takıları ve kolyeleri alınır. 

İnceleme sırasında hastanın boynuna ses dalgalarının penetrasyonunu kolaylaştıran kayganlaştırıcı jel sürülür ve yüksek frekanslı lineer problar ile incelemeye başlanır.


BOYUN ULTRASONU İÇİN HANGİ HAZIRLIKLAR YAPILMALIDIR:

Boyun ultrasonu için hastanın aç olmasına gerek yoktur. Herhangi bir zamanda, açlık ya da tokluk döneminde uygulanabilir. Hastanın boyun bölgesini örten yakalı  ve boğazlı giysileri, var ise takıları ve kolyeleri çıkarılmalıdır. İnceleme bölgesi giysilerden ve takılardan arındırılmalıdır. Bunun dışında herhangi bir hazırlık süreci yoktur.


BOYUN ULTRASONU NEREDE, HANGİ CİHAZLARLA VE HANGİ ORTAMLARDA YAPILIR:

Boyun ultrasonu yüksek frekanslı lineer problar bulunduran ultrasonografi cihazları ile gerçekleştirilmelidir. Hastanın kilosuna bağlı değişkenlik gösteren boyun kalınlığı sebebi ile seçilecek olan prob frekansları 7 MHz ile 12 MHz arasında değişiklik gösterebilmektedir. 

İncelemenin yapılacağı oda hastanın ve cihazın mobilizasyonuna uygun büyüklükte olmalıdır. 

Oda ısısının ayarlanabilmesi ve havalandırılması hasta ve hekim konforunu sağlamak için gereklidir. 

Odada uygun karartmayı sağlayacak donanım olmadır. 

Mümkünse odada el ve probların temizliğini sağlayacak temizlik malzemeleri bulundurulmalıdır.

Hasta sedyesi; başlığı yükseltilebilir ve alçaltılabilir şekilde ayarlanabilmeli, hastanın konforunu sağlayacak şekilde pozisyonlanabilmelidir. İşlem sonrası hastanın cildine sürülen jellerin temizlenebilmesi için kağıt havlu, ıslak mendil ve benzeri gibi malzemeler inceleme odasında hazır bulundurulmalıdır. 


BOYUN USG İNCELEME TEKNİĞİ:

Boyun USG incelemesinde; boyuna ait bütün anatomik oluşumlar değerlendirilir. Her iki tarafta parotis bezi simetrik olarak değerlendirilir ve incelenir. Çene altı bezleri, tükürük bezleri aynı şekilde simetrik olarak incelenir ve değerlendirilir. Tiroid bezi ve paratiroid bezleri bu inceleme sırasında dikkatli bir şekilde değerlendirilir ve incelenir. Servikal lenf nodüllerinin tümü incelenir ve değerlendirilir. Ayrıca boyun bölgesindeki yumuşak doku kitleleri ve yumuşak doku kas hastalıkları değerlendirilir. 


BOYUN ULTRASONU NERELERDE YAPILIR:

Boyun ultrasonu; radyoloji merkezlerinde, hastanelerin radyoloji bölümlerinde , radyoloji muayenehanelerinde yapılabildiği gibi yeni gelişen taşınabilir ultrason cihazları, wireless ultrason  probları ve android-ios uyumlu yazılımlar ile birlikte evlerde , hasta odalarında   ya da iş yerlerinde de uygulanabilir. 


BOYUN ULTRASON İNCELEMESİNİN FİYATI NE KADARDIR:

Boyun ultrasonu ;TTB (Türk Tabipleri Birliği)  asgari ücret tarifesine göre 50 birim ile ücretlendirilmektedir.Bu fiyat  kurumlarda değişiklik gösterebilmektedir.Bazı kurumlarda  asgari ücretin 2-3 katı kadar ücretlendirme yapılabilmektedir.