Tiroid Biyopsi

VİDEODA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE ,ŞÜPHELİ BULGULAR TAŞIYAN NODÜLDEN USG EŞLİĞİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ YAPILMAKTA

Tiroid biyopsileri genellikle girişimsel radyoloji uzmanları tarafından yapılır. İşlem ultrason eşliğinde gerçekleştirilir. Hasta sırtüstü yatar pozisyonda ve baş arkaya doğru gerdirilerek (hiperekstansiyon) pozisyonlandırılır. Ultrasonografi ile hedef lezyon tespit edilerek giriş yeri bulunur. Uygun cilt temizliğini takiben yarı steril şartlarda ultrason eşliğinde ince iğne ile nodülün ya da lezyonun içine girilerek örnekleme yapılır. Aspirasyon sonucu elde edilen materyal ve hücreler LAM üzerine ince bir tabaka halinde yayılarak havada ya da alkolde fikse edilir ve patoloji laboratuarına gönderilir. 

İşlem öncesi lokal anestezi uygulaması gerekebilir. Genellikle ince iğne aspirasyonu şeklinde yapılır. Nadiren tru-cut (kesici iğne) biyopsileri de yapılabilir. Biyopsi realtime ultrason cihazı altında iğnenin nodül ya da lezyon içerisine girdiğinden tam emin olunduktan sonra yapılmalıdır. İğnenin lezyon içerisinde ya da nodül içerisinde olduğu görüntülenerek kayıt edilmelidir. Mümkünse yeterli örnekleme yapıldığı patoloji uzmanı tarafından teyit edilmeli ve yeterlilik alındıktan sonra işlem sonlandırılmalıdır. Örnekleme en az iki giriş ile yapılamalıdır. Yeterlilik zaman zaman ikiden fazla girişim gerektirebilir. Deneyimli girişimsel radyologlar tarafından uygulandığında hasta için oldukça konforlu, basit bir işlemdir. Hafif lokal ağrı ve hafif  kanama dışında belirgin yan etkileri ve komplikasyonları yoktur. 

YANDAKİ RESİMDEGÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE  TİROİT BEZİNDE SOLİD NODÜL İZLENMEKTEDİR.

NODÜL İÇERİSİNDE İZLENEN SARI VE YEŞİL OKLARLA GÖSTERİLEN DÜZ PARLAK ÇİZGİSEL OLUŞUM BİYOPSİ İĞNESİNE AİTTİR.

İĞNENİN NODÜL İÇERİSİNE GİRDİĞİ KAYIT ALTINA ALINMIŞTIR.


RESİMDE GÖRÜLDÜĞÜ  YÜKSEK ŞÜPHELİ BULGULAR TAŞIYAN NODÜLDEN USG EŞLİĞİNDE 

İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ YAPILMAKTA.

OKLARLA GÖSTERİLEN ÇİGİSEL PARLAKLIK İĞNEYE AİTTİR.

TİROİD BİYOPSİ NASIL YAPILIR

BU VİDEODA TİORİT BİYOPSİSİ İLE İLGİLİ GENİŞ AÇIKLAMALAR BULABİLİRSİNİSİZ

RADYOLOJİST SAĞLIK HİZMETLERİ BÜNYESİNDE ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE TİROİD BİYOPSİSİ YAPILABİLMEKTEDİR.

TİROİD BEZİNDEKİ NODÜLLERİN ÇOĞUNA BİYOPSİ YAPILMASINA GEREK YOKTUR.

HANGİ NODÜLLERE BİYOPSİ YAPILACAĞI HANGİLERİNE YAPILMAYACAĞI TARTIŞMA KONUSUDUR

BU VİDEODA HANGİ TİROİD NODÜLLERİNE BİYOPSİ YAPILACAĞI TARTIŞILMIŞTIR.

Biyopsi; hastalıklı doku ya da organlardan doku parçası ya da dokuya ait hücrelerin elde edilmesi yöntemine dayanmaktadır. 

1) İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB),

2) Kalın Kesici İğne Biyopsi (Tru-cut biyopsi),

3) Vakum Biyopsi,

4) Cerrahi Eksizyonel Biyopsi

şeklinde yapılabilmektedir. 


TİROİD BİYOPSİSİ NEDİR:

Tiroid biyopsisi ; şüpheli tiroid nodüllerinin histopatolojik teşhisini koymak amacı ile yapılmaktadır. Bazen tiroidin diffüz hastalıkları sebebi ile de tiroid biyopsisi yapılabilir. Tiroid bezindeki tümör açısından kuşkulu nodüllerden USG eşliğinde genellikle de İnce İğne Aspirasyon (İİAB) tekniği kullanılarak gerçekleştirilir. Elde edilen hücreler histopatolojik incelemeye tabii tutulur.


TİROİD BİYOPSİSİ NASIL YAPILIR:

Tiroid biyopsileri genellikle girişimsel radyoloji uzmanları tarafından yapılır. İşlem ultrason eşliğinde gerçekleştirilir. Hasta sırtüstü yatar pozisyonda ve baş arkaya doğru gerdirilerek (hiperekstansiyon) pozisyonlandırılır. Ultrasonografi ile hedef lezyon tespit edilerek giriş yeri bulunur. Uygun cilt temizliğini takiben yarı steril şartlarda ultrason eşliğinde ince iğne ile nodülün ya da lezyonun içine girilerek örnekleme yapılır. Aspirasyon sonucu elde edilen materyal ve hücreler LAM üzerine ince bir tabaka halinde yayılarak havada ya da alkolde fikse edilir ve patoloji laboratuarına gönderilir. 

İşlem öncesi lokal anestezi uygulaması gerekebilir. Genellikle ince iğne aspirasyonu şeklinde yapılır. Nadiren tru-cut (kesici iğne) biyopsileri de yapılabilir. Biyopsi realtime ultrason cihazı altında iğnenin nodül ya da lezyon içerisine girdiğinden tam emin olunduktan sonra yapılmalıdır. İğnenin lezyon içerisinde ya da nodül içerisinde olduğu görüntülenerek kayıt edilmelidir. Mümkünse yeterli örnekleme yapıldığı patoloji uzmanı tarafından teyit edilmeli ve yeterlilik alındıktan sonra işlem sonlandırılmalıdır. Örnekleme en az iki giriş ile yapılamalıdır. Yeterlilik zaman zaman ikiden fazla girişim gerektirebilir. Deneyimli girişimsel radyologlar tarafından uygulandığında hasta için oldukça konforlu, basit bir işlemdir. Hafif lokal ağrı ve hafif  kanama dışında belirgin yan etkileri ve komplikasyonları yoktur. Deneyimli girişimsel radyologlar tarafından uygulandığında histopatolojik değerlendirme için yeterli materyal alınma olasılığı oldukça yüksektir. Bu işlem ile tanı konulma oranı oldukça yüksektir. Zaman zaman tru-cut (kesici) biyopsilere ihtiyaç duyulabilir. 


TİROİD BİYOPSİSİ KİMLERE YAPILIR:

Tiroid biyopsisi; tiroid bezinde nodülleri, kitleleri ya da diffüz tiroid hastalığı bulunan kişilere yapılır. Tiroid nodülleri ve tiroid hastalıkları her yaş grubunda ve her iki cinste görülebilmektedir. 


TİROİD BİYOPSİ İÇİN HANGİ HAZIRLIKLAR YAPILMALIDIR:

Tiroid biyopsisi öncesinde hastanın kanama testleri yapılmalıdır (PT, aPTT, INR). 

Aspirin ve benzeri kan sulandırıcı ilaçlar kullanılıyor ise bu ilaçlar üç gün öncesinden kesilmelidir. 

Hastanın kanama bozukluğu ve pıhtılaşma bozukluğu ile ilgili bir hastalığının olup olmadığı sorgulanmalıdır. 

işlem sırasında açlık zorunlu değildir. 

Hasta sedyesine sırtüstü yatar pozisyonda yatırılan hasta boynu gerdirilerek biyopsi alanı siteril edilir. İnceleme sırasında kullanılacak problar siteril kılıflar ile kaplanır, girişimsel radyoloji ünitesinde yarı siteril şartlar hazırlanır.


TİROİD BİYOPSİSİ NEREDE YAPILIR:

Tiroid biyopsisi; hastanelerin girişimsel radyoloji servislerinde, radyoloji ve görüntüleme merkezlerinin girişimsel radyoloji ünitelerinde, radyoloji muayenelerinde yapılabilir. 


TİROİD BİYOPSİSİ FİYATI NE KADARDIR:

Tiroid biyopsisi fiyatı Türk Tabipler Birliği asgari ücret tarifesine göre ücretlendirilmektedir. Türk Tabipler Birliği tarifesinde 150 birim üzerinden hesaplanmaktadır. Bu ücrete KDV ve kullanılacak sarf malzemelerin fiyatları da eklenmektedir. Birçok merkezde asgari ücret tarifesi göz önüne alınarak değişik aralıklarda fiyatlandırma yapılabilmektedir.  


TİROİD BİYOPSİ NASIL YAPILIR