Boyun kitle biyopsileri

BOYUN KİTLELERİNDEN VE TİROİD  NODÜLLERİNDEN USG EŞLİĞİNDE BİYOPSİLER YAPILABİLİR.

Biyopsi; hastalıklı doku ya da organlardan doku parçası ya da dokuya ait hücrelerin elde edilmesi yöntemine dayanmaktadır. 

1) İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB),

2) Kalın Kesici İğne Biyopsi (Tru-cut biyopsi),

3) Vakum Biyopsi,

4) Cerrahi Eksizyonel Biyopsi

şeklinde yapılabilmektedir. 


BOYUN KİTLE BİYOPSİSİ NEDİR:

Boyun bölgesinde yerleşimli şüpheli kitlelerden, boyun bölgesinde yerleşimli ve büyüme gösteren lenf nodlarından, parotis ve submandibuler bezlerden gelişen şüpheli kitlelerin histopatolojik tanısını koymak amacı ile yapılır. 


BOYUN  KİTLE  BİYOPSİSİ NASIL YAPILIR:

Boyun  kitle biyopsileri genellikle girişimsel radyoloji uzmanları tarafından yapılır. İşlem ultrason eşliğinde ve klavuzluğunda gerçekleştirilir. Hasta sırtüstü yatar pozisyonda ve baş arkaya doğru gerdirilerek (hiperekstansiyon) pozisyonlandırılır. Ultrasonografi ile hedef lezyon tespit edilerek giriş yeri bulunur. Uygun cilt temizliğini takiben yarı steril şartlarda ultrason eşliğinde  iğne ile nodülün ya da lezyonun içine girilerek örnekleme yapılır. Aspirasyon sonucu elde edilen materyal ve hücreler LAM üzerine ince bir tabaka halinde yayılarak havada ya da alkolde fikse edilir ve patoloji laboratuvarına gönderilir. 


İşlem öncesi lokal anestezi uygulaması gerekebilir. Genellikle ince iğne aspirasyonu şeklinde yapılır. Nadiren tru-cut (kesici iğne) biopsileri de yapılabilir. Biyopsi realtime ultrason cihazı altında iğnenin nodül ya da lezyon içerisine girdiğinden tam emin olunduktan sonra yapılmalıdır. İğnenin lezyon içerisinde ya da nodül içerisinde olduğu görüntülenerek kayıt edilmelidir. Mümkünse yeterli örnekleme yapıldığı patoloji uzmanı tarafından teyit edilmeli ve yeterlilik alındıktan sonra işlem sonlandırılmalıdır. Örnekleme en az iki giriş ile yapılamalıdır. Yeterlilik zaman zaman ikiden fazla girişim gerektirebilir. Deneyimli girişimsel radyologlar tarafından uygulandığında hasta için oldukça konforlu, basit bir işlemdir. Hafif lokal ağrı ve hafif kanama dışında belirgin yan etkileri ve komplikasyonları yoktur. Deneyimli girişimsel radyologlar tarafından uygulandığında histopatolojik değerlendirme için yeterli materyal alınma olasılığı oldukça yüksektir. Bu işlem ile tanı konulma oranı oldukça yüksektir. Zaman zaman tru-cut (kesici) biopsilere ihtiyaç duyulabilir. 


BOYUN KİTLE  BİYOPSİSİ KİMLERE YAPILIR:

Boyun  kitleleri  her yaş grubunda görülebilir. Şüpheli lezyon görülen tüm yaş gruplarına biyopsi yapılabilir.   


BOYUN KİTLE  BİYOPSİSİ İÇİN HANGİ HAZIRLIKLAR YAPILMALIDIR:

Boyun kitle  biyopsisi öncesinde hastanın kanama testleri yapılmalıdır (PT, aPTT, INR). 

Aspirin ve benzeri kan sulandırıcı ilaçlar kullanılıyor ise bu ilaçlar üç gün öncesinden kesilmelidir. 

Hastanın kanama bozukluğu ve pıhtılaşma bozukluğu ile ilgili bir hastalığının olup olmadığı sorgulanmalıdır. 

İşlem sırasında açlık zorunlu değildir. 

Hasta sedyesine sırtüstü yatar pozisyonda yatırılan hasta boynu gerdirilerek biopsi alanı steril edilir. İnceleme sırasında kullanılacak problar steril kılıflar ile kaplanır, girişimsel radyoloji ünitesinde yarı steril şartlar hazırlanır.


BOYUN KİTLE  BİYOPSİSİ NERELERDE YAPILIR:

Boyun kitle biyopsisi; hastanelerin girişimsel radyoloji servislerinde, radyoloji ve görüntüleme merkezlerinin girişimsel radyoloji ünitelerinde, radyoloji muayenelerinde yapılabilir. 


BOYUN KİTLE  BİYOPSİSİ FİYATI NE KADARDIR:

Boyun  kitle  biyopsi  fiyatı Türk Tabipler Birliği asgari ücret tarifesine göre ücretlendirilmektedir. Türk Tabipler Birliği tarifesinde 150 birim üzerinden hesaplanmaktadır. Bu ücrete KDV ve kullanılacak sarf malzemelerin fiyatları da eklenmektedir. Birçok merkezde asgari ücret tarifesi göz önüne alınarak değişik aralıklarda fiyatlandırma yapılabilmektedir.