Kranial USG

 

KRANİAL USG-KRANİAL US-KRANİAL ULTRASOUND

Yeni doğan bebeklerde kafatası kemikleri arasında fontanel olarak adlandırılan  kemikleşmemiş kıkırdak yapılar bulunmaktadır. Kafa tası kemikleri arasındaki bu kıkırdak yapılar bebeklerdeki beyin dokusunun ultrasonografi ile incelenmesine olanak sağlamaktadır. Kranial ultrason aynı zamanda transfontanel ultrason olarak da adlandırılmaktadır. 


KRANİAL USG-TRANSFONTANEL USG NEDİR:

Transkranial-Transfontanel Ultrason; yeni doğan bebeklerde ya da fontanellerin kapanmadan önceki dönemlerde çocukluk çağındaki hastalarda kafa içi patolojilerini  ve hastalıklarını  araştırmak için kullanılan altın standart radyolojik inceleme yöntemidir. 


KRANİAL USG-TRANSFONTANEL USG NASIL YAPILIR:

Sakin ve huzurlu dönemindeki bebek sırtüstü supine pozisyonda yatarken inceleme yapılır. 

Bebeğin başını örten şapkası ya da giysileri çıkartılır. 

İnceleme bölgesine ses dalgalarının penetrasyonunu kolaylaştıran kayganlaştırıcı jel sürülür ve yüksek frekanslı lineer ya da yüksek frekanslı konveks problar ile inceleme yapılır.


KRANİAL USG-TRANSFONTANEL USG İÇİN HAZIRLIK GEREKLİMİDİR: 

Kranial ya da transfontanel USG incelemesi için bebeğin sakin ve huzurlu olması yeterlidir. Bunun için inceleme öncesi bebeğin emzirilerek ya da mama verilerek doyurulması yeterlidir. 

Bunun dışında herhangi bir hazırlık gerekmemektedir.  


KRANİAL USG-TRANSFONTANEL USG HANGİ CİHAZLARLA VE HANGİ ORTAMLARDA YAPILIR:

Kranial ya da transfontanel ultrasonu yüksek frekanslı lineer problar bulunduran ultrasonografi cihazları ile gerçekleştirilmelidir. Hastaya göre değişiklik  gösteren cilt kalınlığı ve kafa büyüklüğü  nedeniyle  seçilecek olan prob frekansları 7 MHz ile 12 MHz arasında değişiklik gösterebilmektedir. 

İncelemenin yapılacağı oda hastanın ve cihazın mobilizasyonuna uygun büyüklükte olmalıdır. 

Oda ısısının ayarlanabilmesi ve havalandırılması hasta ve hekim konforunu sağlamak için gereklidir. 

Odada uygun karartmayı sağlayacak donanım olmadır. 

Mümkünse odada el ve probların temizliğini sağlayacak temizlik malzemeleri bulundurulmalıdır.

Hasta sedyesi; başlığı yükseltilebilir ve alçaltılabilir şekilde ayarlanabilmeli, hastanın konforunu sağlayacak şekilde pozisyonlanabilmelidir. İşlem sonrası hastanın cildine sürülen jellerin temizlenebilmesi için kağıt havlu, ıslak mendil ve benzeri gibi malzemeler inceleme odasında hazır bulundurulmalıdır. 


KRANİAL USG-TRANSFONTANEL USG TEKNİĞİ:

Kranial USG incelemesi fontaneller  ya da kranial sütürler akustik pencere kullanılarak gerçekleştirilir. 

Serebral nöral parankim, ventriküler sistem, epidural ve subaraknoid mesafeler değerlendirilir. 

Ventriküllerin çapları ölçülüp kayıt edilmelidir. 

İntraventriküler hemoraji olup olmadığı tespit edilmelidir. 

Serebral nöral parankimde porensefalik kavite varlığı ya da yokluğu, holoprozensefali varlığı ya da yokluğu tespit edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır. 

İntrakranial hemoraji ya da kitle varlığı dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. 


KRANİAL USG-TRANSFONTANEL USG NERELERDE YAPILIR:

Kranial ya da transfontanel ultrasonu bütün radyoloji merkezlerinde, hastanelerde, radyoloji muayenelerinde yapılabildiği gibi yeni gelişen taşınabilir ultrason cihazları, wireless ultrason  probları ve android-ios uyumlu yazılımlar ile birlikte evde hasta başında ya da iş yerlerinde de uygulanabilir. 


KRANİAL USG-TRANSFONTANEL USG İNCELEMESİNİN FİYATI NE KADARDIR:

Kranial ya da transfontanel ultrasonu; TTB (Türk Tabipleri Birliği)  asgari ücret tarifesine göre 30 birim ile ücretlendirilmektedir.  Bu fiyat kurumlarda değişiklik gösterebilmektedir. Bazı kurumlarda  asgari ücretin 2-3 katı kadar ücretlendirme yapılabilmektedir.