Toraks USG

 

TORAKS ULTRASONU-TORAKS USG-TORAKS ULTRASOUND 

Toraks; akciğerlerin ve kalbin içinde yer aldığı göğüs boşluğuna verilen isimdir. Toraksta hayati organlarımız kalp, her iki akciğer, trakea ve ana bronşlar olarak adlandırılan solunum yolları, yemek borusu  ve büyük damarlar bulunmaktadır. Toraks duvarını dıştan cilt-cilt altı yağlı doku ve kaburgalar oluşturmaktadır. Altta ise diafragmalar karın boşluğundan ayırmaktadır. 


TORAKS USG NEDİR:

Toraks USG; plevral sıvı varlığını ya da akciğerde toraks duvarına bitişik olan yoğunluk artışları ile kitlelerin değerlendirilmesini sağlamak için yapılmaktadır. Temel amaç plevra zarları arasında sıvı olup olmadığının tespit edilmesidir. Plevral sıvının tespit edilmesinde altın standart inceleme yöntemidir.


TORAKS USG NASIL YAPILIR:

Toraks Ultrasonu; hasta oturur pozisyonda ve öne doğru hafif eğilerek yapılır. Bunun için inceleme bölgesinin ve göğüs kafesinin üzerindeki giysilerin tümü çıkarılır. Muayene masasına oturtulan hasta öne doğru hafif eğdirilerek inceleme yapılır. 

İnceleme sırasında ses dalgalarının penetrasyonunu kolaylaştıran kayganlaştırıcı jel sürülür. 

Yüksek frekanslı lineer ya da konveks problar ile inceleme yapılır. 


TORAKS USG İÇİN HAZIRLIK GEREKLİMİDİR: 

Toraks Ultrasonu incelemesi için herhangi bir hazırlığa gerek yoktur.

Hastanın incelenecek bölgesini örten giysilerinden arındırılması yeterlidir.

Açlık ya da tokluk istenmemektedir.


TORAKS ULTRASONU HANGİ CİHAZLARLA VE HANGİ ORTAMLARDA YAPILIR:

Toraks ultrasonu yüksek frekanslı lineer problar bulunduran ultrasonografi cihazları ile gerçekleştirilmelidir. Hastanın kilosuna bağlı olarak seçilecek olan prob frekansları 7 MHz ile 12 MHz arasında değişiklik gösterebilmektedir. 

İncelemenin yapılacağı oda hastanın ve cihazın mobilizasyonuna uygun büyüklükte olmalıdır. 

Odaa ısısının ayarlanabilmesi ve havalandırılması hasta ve hekim konforunu sağlamak için gereklidir. 

Odada uygun karartmayı sağlayacak donanım olmadır. 

Mümkünse odada el ve probların temizliğini sağlayacak temizlik malzemeleri bulundurulmalıdır.

Hasta sedyesi; başlığı yükseltilebilir ve alçaltılabilir şekilde ayarlanabilmeli, hastanın konforunu sağlayacak şekilde pozisyonlanabilmelidir. İşlem sonrası hastanın cildine sürülen jellerin temizlenebilmesi için kağıt havlu, ıslak mendil ve benzeri gibi malzemeler inceleme odasında hazır bulundurulmalıdır. 


TORAKS ULTRASONU İNCELEME TEKNİĞİ:

İnceleme hasta oturur pozisyonda  yada lateral dekübit  pozisyonlarda iken lineer problar kullanılarak gerçekleştirilir. 

Her iki tarafta plevral sıvı varlığı ya da yokluğu tespit edilmelidir. 

Plevral kalınlaşma ya da plevral kitle varlığı tespit edilmelidir. 

Toraks duvarına bitişik akciğer kitleler veya konsolidasyonlar tespit edilmeli ve değerlendirilmelidir.  


TORAKS ULTRASONU NERELERDE YAPILIR:

Toraks ultrasonu bütün radyoloji merkezlerinde, hastanelerde, radyoloji muayenelerinde yapılabildiği gibi yeni gelişen taşınabilir ultrason cihazları, wireless ultrason probları ve android-ios uyumlu yazılımlar ile birlikte evde hasta başında ya da iş yerlerinde de uygulanabilir. 


TORAKS USG İNCELEMESİNİN FİYATI NE KADARDIR:

Toraks ultrasonu; TTB (Türk Tabipleri Birliği)  asgari ücret tarifesine göre 30 birim ile ücretlendirilmektedir. Bu fiyat kurumlarda değişiklik gösterebilmektedir. Bazı kurumlarda  asgari ücretin 2-3 katı kadar ücretlendirme yapılabilmektedir.